Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Razvoj državnog uređenja jugoslavije od ustava iz 1946. god. do 2006. - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Razvoj državnog uređenja jugoslavije od ustava iz 1946. god. do 2006. (/Thread-razvoj-dr%C5%BEavnog-ure%C4%91enja-jugoslavije-od-ustava-iz-1946-god-do-2006)


Razvoj državnog uređenja jugoslavije od ustava iz 1946. god. do 2006. - Maja - 30-03-2012 02:44 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


УВОД

Политичка и правна теорија познаје различите облике означавања државе, као што су: jeci vitas (Пуфендорф, Лајбниц), res publica (Ђентиле), république (Боден, Русо), commonwel the (Хобс), body politic (Лок) итд. Држава је sui generis организација или заједница у којој је чланство обавезно. То, другим речима, значи да из државе појединац не може једноставно да „изађе“ или да се „ишчлани“ као што може да изађе или иступи из неког „обичног“ удружења или цркве.
Једна од основних функција државе је да институционално посредује између мноштва интереса и заступа оне који су општи. Она се не појављује као посредник или заступник неких посебних или специјалних интереса социјалних група и појединаца. Држава је трајна установа. То је, дакле, установа која има карактеристике и особине које је чине трајнијом од свих других установа (синдиката, удружења и сл.) које настају у њој. Држава је нужна асоцијација која има контролу над свим другим асоцијацијама. Људи не могу живети изван државе чак и ако би то хтели.

Контрола свих других асоцијација од стране државе говори о њеној суверености. Према Веберу свака држава се темељи на сили. Држава је такав друштвени ауторитет који је у стању да организује и регулише јавни живот и да успостави стабилан систем важећих правила и социјалних вредности. Један број дисциплина, као што су наука о држави, филозофија државе, политичка теорија или теорија државе и бројни представници ових научних дисциплина (Платон, Цицерон, Августин и др.) настоје да одговоре на питање шта је држава и која су њена суштинска својства.

САДРЖАЈ

1. УВОД 3
2. УСТАВИ ОД 1946. ДО 2006 4
2.1. Устав ФНРЈ 1946 4
2.2. Уставни закон 1953 5
2.3. Устав СФРЈ 1963 6
2.4. Устав СФРЈ 1974 7
2.5. Устав Р. Србије 1990 9
2.6. Устав СР Југославије 1992 9
2.7. Уставна Повеља СЦГ 2003 10
2.8. Устав Р. Србије 2006 12
3. ЗАКЉУЧАК 14
Литература 15