Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Autokratija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Autokratija (/Thread-autokratija)


Autokratija - Maja - 25-03-2012 01:24 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Autokratija je oblik društvenog i državnog uređenja koji je bio poznat i u istoriji, a i danas je zastupljen u nekim zemljama sveta. Za njega je karakteristično potpuna odsutnost demokratije i ograničavanje ljudskih prava svih vrsta.

Imao je razne pojavne oblike koji su imali svoje osobine i najviše su se isticali u ugnjetavanju naroda i prekomernoj upotrebi sile u bilo kojoj sferi života. U ovom radu će biti opisani neki oblici i njihove karakteristike.


SADRŽAJ


1 UVOD - 2 -
2 AUTOKRATIJA – POJMOVI, VRSTE, ODNOSI SA DRUGIM OBLICIMA VLADAVINE - 3 -
2.1 Demokratija – kao suprotni oblik autokratije - 3 -
2.2 Vrste autokratija - 4 -
2.3 Oblici autokratije - 4 -
2.3.1 Tiranija - 5 -
2.3.2 Despotizam - 7 -
2.3.3 Diktatura - 7 -
2.3.4 Jednopartijska država - 8 -
2.3.5 Monarhija - 8 -
2.3.6 Plutokratija - 9 -
2.3.7 Oligarhija - 10 -
2.3.8 Feudalizam - 10 -
3 ZAKLJUČAK - 11 -
4 LITERATURA - 12 -