Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
O telu i duši, Borisa Sirilnika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: O telu i duši, Borisa Sirilnika (/Thread-o-telu-i-du%C5%A1i-borisa-sirilnika)


O telu i duši, Borisa Sirilnika - Maja - 23-03-2012 04:46 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


O TELU I DUŠI, Borisa Sirilnika

Boris Sirilnik je naučnik svetskog glasa, jedan je od najistaknutijih francuskih neurologa, psihijatara, etologa i psihoanalitičara. Boris Sirilnik, vodi grupu koja se bavi istraživanjima u oblasti kliničke etologije u bolnici u Tulonu, predaje etologiju na Univerzitetu Sud-Toulon-Var. Boris Sirilnik je radio u bolnicama u Lionu, Parizu, Marseju, Dinjuu, Varu.

Bio je savetnik u oblastima neurologije i psihijatrije u Opštinskom centru za medicinsku i socijalnu zaštitu u La Sen-sir-Meru, ataše za neurologiju, psihijatriju i elektro-encefalografiju u Bolnici u La Senu, savetnik u oblasti etologije. Boris Sirulnik je predavao na više fakulteta u Francuskoj i inostranstvu. Direktor je istraživačkog centra u Tulonu i predsednik jednog velikog udruženja za promociju mira.

S A D R Ž A J

1 O TELU I DUŠI, Borisa Sirilnika 3
LITERATURA 5