Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mobing - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+---- Forum: Човечки ресурси (/Forum-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8)
+---- Tema: Mobing (/Thread-mobing--51405)


Mobing - Dzemala - 22-03-2012 10:59 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Многу малку внимание посветуваме на меѓусебните релации од социјален аспект и негативните појави во оваа сфера кои често оставаат психички последици на личностите. Изразот Мобинг ни се чини како нов и непознат, но кога ќе го разгледаме неговото објаснување сфаќаме дека таква „активност“ веќе сме забележале во својата околина или ( нажалост) почувствувале на своја кожа. Само не сме знаеле дека се вика така.
Mобингот е термин за психичко насилство на работното место, што може да го трпите од претпоставен или од група колеги. Вознемирувањето и злоупотребата може да имаат многу сериозни последици и за жртвата и за работната средина. Најчест проблем е малтретирањето од шефот, изразено преку секојдневно навредување, омаловажување, преместување на пониско и на послабо платено работно место или свесно поставување на работни задачи за кои работникот не е квалификуван да ги извршува и не се на неговото интелектуално ниво.
Искуствата од околните земји покажуваат дека најчести жртви на мобингот се жените. И во Хрватска и во Србија се реализираат програми за жртвите на мобинg, dodeka kaj Хрватите веќе е во процедура во Саборот донесување закон за заштита на жртвите од мобинг. . .

MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !