Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu (/Thread-menad%C5%BEment-nabavke-i-zaliha-u-zdravstvu)


Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu - Maja - 22-03-2012 03:06 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]UVOD


Dinamične okolnosti modernog poslovanja, iziskuju od kompletnog poslovnog miljea konstantan oprez i predostrožnost prilikom donošenja odluka. Važne poslovne odluke ne odnose se samo na sferu strategijskog nivoa planiranja, već moraju obuhvatiti i čitav set operativnh procesa i aktivnosti. Jasno je da postavljena strateška ravan preduzeća neće proizvesti željene poslovne rezultate ukoliko se ne prati i koordinira i njena operacionalizacija. Nažalost, ova spona često izostaje iz vidokruga menadžmenta jedne kompanije, iz više razloga. Kao prvo, ne daje se dovoljan značaj konkretizaciji i doslovnosti u praćenju onog što je zacrtano kao poslovni cilj. Zatim, ne postoji svest da optimizacija poslovanja može da se podstakne u više različitih stadijuma, kako unutar poslovnih operacija preduzeća, tako i u ulaznim i izlaznim fazama poslovnih procesa.

Možda najozbiljniji problem od svih predstavlja nedovoljno poznavanje toga koje sve operativne zone i funkcije mogu biti iskorišćene za sticanje konkurentske "oštrice". Upravljanje funkcijom nabavke u preduzeću samo je jedno od važnih operativnih područja, koje u većini kompanija, naročito domaćih i dalje nema adekvatno vrednovanje. Sa nabavkom počinje delatnost preduzeća, budući da se njom stvara robno pokriće odnosno zalihe za dalji rad i poslovanje. Kao što se može konstatovati menadžment nabavke i zaliha po prirodi stvari blisko su povezani i predstavljaju kompleksno područje poslovnih aktivnosti. Problem postaje još složeniji kada se zna da je važna determinanta ovih aktivnosti industrija, tj. oblast primene.


SADRŽAJ


UVOD
1. Relevantnost kompanijskog menadžmenta nabavke i zaliha 4
1.1. Kompanijski menadžment nabavke 4
1.2. Kompanijski menadžment zaliha 6
2. Specifičnosti procesa nabavke i držanja zaliha u zdravstvu 8
2.1. Aktuelni trendovi poslovanja u zdravstvu 8
2.2. Problemi procesa nabavke i držanja zaliha vezani za sektor zdravstva 9
3. Značajni aspekti procesa nabavke u zdravstvu 10
3.1. Organizacije za grupnu nabavku 11
3.2. Procedura nabavke kapitalne opreme 12
4. Menadžment i metodi kontrole zaliha u zdravstvu 14
ZAKLJUČAK 16
KLJUČNE REČI I POJMOVI 17
REFERENCE 18