Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Istoriski razvoj internot - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+---- Forum: Информатика | интернет (/Forum-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
+---- Tema: Istoriski razvoj internot (/Thread-istoriski-razvoj-internot)


Istoriski razvoj internot - Dzemala - 21-03-2012 09:04 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Развојот на комуникациите и комуникациските технологии во првата деценија од 21-от век има недвосмислен правец кон една цел, а тоа е Интернет како единствена платформа за сите сервиси преку една глобална мрежа. Уште повеќе, почетниот концепт на телекомуникациите каде што имаше размена на говор меѓу двајца корисници преку телефон или пак дифузија на видео и аудио (т.е. телевизија и радио) се замени со комплетно нов пристап, каде што информациите стануваат постојано достапни и корисникот пристапува до нив по сопствена потреба или желба во било кое време и било каде да се наоѓаат. Така, хетерогеноста на мрежи за различни сервиси (телефонија, пренос на податоци, на слика или видео, аудио, мултимедија, пораки итн.) се сведе на една мрежа (Интернет) која ги обединува сите можни хетерогености на сервиси, терминални уреди (телефони, компјутери, мобилни апарати, телевизори итн.),медиуми за пренос (бакарни парици или кабли, светловоди или безжичен медиум).
Всушност, Интернет ја овозможува истата работа за комуникациите и пристапот и размената на информациите меѓу луѓето или машините (компјутерите) што ја овозможува електродистрибутивната мрежа за електричните апарати (тостери, машини за перење, компјутери, телевизори, итн.) каде што приклучокот во мрежата (штекерот)
е ист за сите различни апарати. Во случајот со Интернет, самиот пристап до Интернет е “штекер” за сите видови на комуникациски сервиси кои овозможуваат пристап до одредени информации (на пример, до одредени содржини на веб) или размена на информации (на пример, телефонија преку Интернет).

Содржина

1. Вовед 3
2.Историја на Интернетот 4
3.World Wide Web (WWW) 7
4.Први от е- мејл во историјата 9
5.Е- мејл, еволуција на блоговите и друштвени мрежи 9
6.Структура на Интернетот 10
7.Адреси на интернет 11
8.Видови на поврзување на интернет 12
9. Значајни датуми и информации во развојот на 12
Интернетот и Интернет технологиите
10.Заклучок 14
11.Користена литература 15


MaturskiRadovi.Net сајт е уште еден напор да ви обезбеди бесплатна, правилното водство кон развојот на вашата индивидуална работа, која може да го симнете само на нашата веб страница ...

Комплетната работа може да се види и / или преземање одапликацијата (а)
Тим http://www.MaturskiRadovi.Net сајт, тимот е мисли на тебе !