Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj morfoloških razlika među polovima na sportske rezultate - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uticaj morfoloških razlika među polovima na sportske rezultate (/Thread-uticaj-morfolo%C5%A1kih-razlika-me%C4%91u-polovima-na-sportske-rezultate)


Uticaj morfoloških razlika među polovima na sportske rezultate - Maja - 21-03-2012 05:02 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Borba žena za ravnopravnost ogledala se i u učešću u različitim sportovima. Danas je jasno da neravnopravan tretman žena i muškaraca u sportu i podele na muške i ženske sportove izranjaju iz predrasuda koje usvajamo tokom odrastanja i da su odraz ostataka patrijarhalnog društva u kome živimo. Sama imenica 'sport' jeste muškog roda, ali bi bilo previše naivno okriviti gramatiku, za još uvek predvladavajući, stav da je muškarcu mesto na igralištu, a ženi u kući.

Kroz ljudsku istoriju atletska takmičenja smatrana su kao isključivo 'muški posao', a drevne olimpijske igre žene nisu mogle ni gledati, a kamoli se takmičiti. Iako danas nivo učešća žena još uveliko zavisi od države i sporta, sport ženama pripada globalno, a čak u nekoliko sportskih disciplina, poput tenisa i umetničkog klizanja žena je brojčano više od njihovih muških kolega.
Žene učestvuju na modernim olimpijskim igrama od 1900. godine. Edit Kumings je bila prva žena sportista koja se pojavila na nekoj naslovnoj stranici časopisa što je predstavljao veliki korak u budućnost ženskog sporta.

S A D R Ž A J

UVOD 4
1. Građa ljudskog organizma 6
1.1 Struktura ljudskog tela 6
1.2 Morfološke karakteristike muškog i ženskog organizma 9
1.3 Tipovi konstitucija 13
1.4 Telesne karakteristike muških i ženskih sportista 15
1.4.1 Šeldonova klasifikacija 16
1.4.2 Sigova klasifikacija 18
1.4.3 Antroposkopija 20
2. Problem, predmet i cilj rada 21
2.1 Problem rada 21
2.2 Predmet rada 21
2.3 Cilj rada 21
3. Uticaj morfoloških razlika među polovima na sportske rezultate 22
3.1 Razlike u sportskim dostignućima u atletskim disciplinama 23
3.2 Rezultati muškaraca i žena u disciplinama trčanja 23
3.3 Razlike u rezultatima muškaraca i žena u disciplinama skokova 25
3.4 Razlike u rezultatima muškaraca i žena u disciplinama bacanja 26
3.5 Razlike u postignućima u drugim sportskim disciplinama 26
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30