Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Transmisija motornih vozila - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Transmisija motornih vozila (/Thread-transmisija-motornih-vozila)


Transmisija motornih vozila - Maja - 21-03-2012 04:51 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


I FRIKCIONE SPOJNICE (SUVE I MOKRE)

Spojnice koje za prenos obrtnog momenta koriste mehaničko trenje, najviše su u upotrebi na motornim vozilima. Do dvadesetih godina ovog veka su u upotrebi bile konusne spojnice. S pojavom motora većih snaga i brojeva obrtaja, ovaj tip spojnica morao je biti izbačen, zbog ozbiljnog nedostatka koji se sastojao u naglom (udarnom) uključivanju koje je izazvala sila paralelna konusnim površinama a čiji je smer bio ka pogonskom delu spojnice.

U današnje vreme, na vozilima sa stepenastim zupčastim menjačem primenjuju se lamelaste spojnice (frikcione), i to uglavnom sa jednom lamelom (diskom). Rad lamelaste spojnice zasnovan je na korišćenju sila trenja koje se javljaju među tarućim površinama. Površine koje vrše prenos obrtnog momenta dele se na pogonske i gonjene. Pogonski delovi spojnice su vezani za zamajac motora i obrću se zajedno s njim.
Gonjeni delovi spojnice vezani su za spojničko vratilo menjača. Ako se pogonski delovi spojnice spoje sa gonjenim delovima, tada se ostvario prenos obrtnog momenta od motora ka menjaču, tj. na spojnično vratilo menjača. Ravnomernost uključivanja postiže se proklizavanjem površina pogonskih i gonjenih delova spojnice, kada se postepeno približavaju jedni drugima.

SADRŽAJ

ZADATAK ZA MATURSKI/PRAKTIČNI RAD 3
I FRIKCIONE SPOJNICE (SUVE I MOKRE) 4
II SINHRONIZOVANI MENJAČ (KONSTRUKCIJA I PRINCIP RADA UREĐAJA ZA SINHRONIZACIJU) 9
III PLANETARNI MENJAČ (ULOGA, KONSTRUKCIJA I PRINCIP RADA) 12
IV KONTINUALNI MENJAČKI PRENOSNIK 14
1. Mehanički kontinuirani prenosnici 14
2. Hidraulični kontinuirani prenosnici 16
3. Električni kontinuirani prenosnici 18
V ZGLOBNI (KARDANSKI) PRENOSNICI (SUVI, KRSTASTI, LOPTASTI, TRIPODNI, SEGMENTNI) 19
1. SUVI 19
2. KRSTASTI 20
3. LOPTASTI I TRIPOIDNI 21
4. SEGMENTNI 21
VI POGONSKI MOST (GLAVNI PRENOSNIK, DIFERENCIJALNI PRENOSNIK S SISTEMOM ASD) 22
1 Glavni prenos 22
2. Diferencijalni prenosnik sa sistemom ASD (ASIMETRIČNI DIFERENCIJAL) 24
LITERATURA 26