Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prijevoz živih životinja zračnim putem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Prijevoz živih životinja zračnim putem (/Thread-prijevoz-%C5%BEivih-%C5%BEivotinja-zra%C4%8Dnim-putem)


Prijevoz živih životinja zračnim putem - Maja - 19-03-2012 10:59 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Stoljećima su žive životinje prevožene na način da su hodale danima do krajnjeg odredišta. Danas, razvojem zračnog, pomorskog, cestovnog i željezničkog prijevoza, sve vrste životinja se mogu prevoziti jednim modom prometa ili kombiniranim načinom prijevoza. To osobit vrijedi za transport životinja zrakom i morem, gdje se kombinira željeznički, cestovni, pomorski i zračni prijevoz s ciljem da se pruži kvalitetna usluga korisniku. Zračni transport životinja je svaki prijevoz životinja zrakoplovom uključujući njihov ukrcaj, iskrcaj, brigu i pratnju do odredišta. Zračni prijevoz živih životinja datira još iz 30-tih godina prošlog stoljeća. Do danas, prijevoz životinja zrakom se razvijao postupno.

Zračni promet je širi pojam od zračnog prijevoza. On osim zračnog transporta obuhvaća i djelatnosti koje su u izravnoj ili neizravnoj vezi s takvim prijevozom kao što su neke djelatnosti u polaznim i odredišnim zrakoplovnim lukama, terminalima ili pristanišnim platformama, jer se zračni promet ne bi mogao odvijati bez operacije utovara, istovara, pretovara, pakiranja, sortiranja, brojenja, slaganja tereta, određenih špediterskih, agencijskih, kontrolnih, upravnih i sličnih poslova. Za optimalno funkcioniranje zračnog prijevoza i zračnog prometa važne su brojne pretpostavke od kojih su najvažnije: visok stupanj zrakoplovne infrastrukture i zrakoplovne suprastrukture, primjerena organizacija upravljanja, rukovođenja i rada, primjerena uporaba suvremenih prijevoznih tehnologija (paletizacija, kontejnerizacija…), tržišno poslovanje svih aktivnih sudionika u sustavu zračnog prometa, primjereno reguliranje pravno-ekonomskih odnosa, funkcioniranje integralnog prometnog informacijskog sustava (maksimalna kompatibilnost hardvera i softvera) između aktivnih sudionika, ali i sudionika iz okružja.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. KONVENCIJE I PRAVILNICI KOJIMA SE UREĐUJE PRIJEVOZ ŽIVIH
ŽIVOTINJA U ZRAŽNOM PROMETU 2
3. PRIJEVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA ZRAČNIM PUTEM 3
2.1. ORGANIZACIJA PRIJEVOZA ŽIVIH ŽIVOTINJA 3
2.2. UVJETI ZA PRIMITAK ŽIVOTINJA nA PRIJEVOZ 4
2.3. INFRASTRUKTURA ZRAČNOG TRANSPORTA 5
2.4. PREKRCAJNA MEHANIZACIJA ZA UKRCAJ I ISKRCAJ ŽIVOTINJA 6
2.5. PODOBNOST ZRAKOPLOVA KAO PRIJEVOZNOG SREDSTVA ZA
ŽIVOTINJE 8
4. ODGOVORNOST ZRAČNOG PRIJEVOZNIKA 10
5. ZAKLJUČAK 11
POPIS LITERATURE 12
POPIS SLIKA I TABLICA 13