Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prijevoz opasnih tvari u prometu na cestama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Prijevoz opasnih tvari u prometu na cestama (/Thread-prijevoz-opasnih-tvari-u-prometu-na-cestama)


Prijevoz opasnih tvari u prometu na cestama - Maja - 19-03-2012 10:50 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Opasnim tvarima smatraju se sve one tvari koje u tijeku proizvodnje, transporta, skladištenja ili rukovanja mogu izazvati posljedice štetne po zdravlje ili okoliš. Zbog navedenog negativnog utjecaja ovakvih tvari, njihov transport mora biti organiziran po određenim pravilima kako bi rizik od nezgoda bio minimalan, odnosno da posljedice već nastale nezgode budu svedene na najmanju moguću mjeru.

Opasne tvari se češće javljaju u cestovnom transportu u odnosu na druge vidove prometa. Različitim mjerama pokušava se smanjenje udjela cestovnog prometa u ukupnom prijevozu opasnih tvari, a na račun povećanja prometa opasnih tvari u riječnom, pomorskom i željezničkom transportu.

Svako vozilo koje sudjeluje u prometu predstavlja određenu opasnost. Rizik od posljedica nesreće je mnogo veći ako vozilo prevozi robu koja je, na primjer, eksplozivna ili otrovna. Štoviše, neke materije su same po sebi opasne, na primjer samozapaljive, tako da i bez prometne nesreće mogu izazvati štetu i ozljeđivanje. Zbog toga postoje posebni propisi za prijevoz opasnih materija, koji trebaju osigurati sigurnost onih koji obavljaju prijevoz, ostalih sudionika u prometu i okruženja. O ozbiljnosti ovog problema govori i to da se njime bave i određena tijela Ujedinjenih naroda, a Europski sporazum, nazvan ADR, na kojem su zasnovani i naši propisi, detaljno određuje kao se u cestovnom prometu prevoze opasne tvari. Da bi broj nezgoda s opasnim robama bio što manji kao i njihova težina, potrebno je utvrditi određena pravila ponašanja svih osoba koje s njima dolaze u kontakt, ili mogu na njih utjecati na bilo koji način. Sa tim ciljem 1954 godine Ujedinjene Nacije su formirale ekspertni tim koji je dao preporuke kako stvoriti jedinstvene kriterije koji se odnose na obilježavanje, klasifikaciju, vozila, uređaje na vozilima i dozvole.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 KLASE OPASNIH ROBA PREMA ADR-u 5
1.2 TRANSPORTNA DOKUMENTACIJA 6
1.3 DODATNA OPREMA VOZILA KOJA PREVOZE OPASNE TVARI 9
1.4 MEŠOVITI TERET 10
1.4.1 Oznake opasnosti 10
1.5 OBILJEŽAVANJE VOZILA – TABLICE ZA OBILJEŽAVANJE 11
1.6 OBVEZE GLAVNIH SUDIONIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE (POGLAVLJE 1/4 ADR-a) 13
1.7 OBVEZE OSTALIH SUDIONIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE 14
1.8 TRANSPORT EKSPLOZIVA I EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17