Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pitanja za upravljanje transportom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Pitanja za upravljanje transportom (/Thread-pitanja-za-upravljanje-transportom)


Pitanja za upravljanje transportom - Maja - 19-03-2012 10:46 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

1 Koje su najvažnije karakteristike transportne usluge?
Najvažnije karakteristike tranportne usluge su pouzdanost, vreme isporuke, pokrivanje tržišta, fleksibilnost i stepen gubljenja i loma robe.

2 Objasnite kako faktori utiču na troškove transporta.
Faktori utiču na troškove preko proizvoda, i preko tržišta, tako što određene vrste proizvoda smanjuju ili podižu cenu transporta, dok tržište deluje preko lokacije, konkurencije ili mesto transporta.

S A D R Ž A J

1 Koje su najvažnije karakteristike transportne usluge?
2 Objasnite kako faktori utiču na troškove transporta.
3 Koje vrste transporta postoje?
4 Šta je kombinovani transport?
5 Koji zakon reguliše izdavanje i vođenje putnih naloga?
6 Šta sadrži zakon o prevozu opasnih materija?
7 Koji su ogrinačavajući faktori pri određivanju optimalnih ruta?
8 Da li Vaša kompanija ima menadžera transporta? Koja su njegova zaduženja?