Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mensa - šansa za darovito dete - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Mensa - šansa za darovito dete (/Thread-mensa-%C5%A1ansa-za-darovito-dete)


Mensa - šansa za darovito dete - Maja - 19-03-2012 06:51 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: [email protected]


UVOD

Darovitima i njihovom prirodom su se bavili mnogi psiholozi, pedagozi i naučnici iz pojedinih konkretnih naučnih disciplina. Darovitost je svojevrstan sklop osobina koje omogućuju pojedincu da na produktivan ili reproduktivan način postiže dosledno izrazito nadprosečan učinak u jednoj ili više oblasti ljudske delatnosti i uslovljena je visokim stepenom razvitka pojedinih osobina, odnosno njihovom harmoničnom kompozicijom i povoljnom unutrašnjom i spoljnom motivacijom. Mnogi autori prilaze definisanju pojma „darovitost“ sa različitih aspekata. Dok ga jedna grupa tumači kao osobinu, potencijal, sposobnost, saznajne komponente, drugi ukazuju na postignuće u određenim sferama ljudskog delovanja.

Zajednično svim modelima definisanja darovitosti je to da u osnovi svake darovitosti stoje izuzetne osobine ličnosti, nadprosečne sposobnosti i kreativnost. Do sada najprihvaćeniji model definisanja darovitosti dao je Renzuli, predstavivši je pomoću tri kruga, kao proizvod interakcije i međuzavisnosti tri elementa: nadprosečne sposobnosti, motivacije i kreativnosti. Juntune i Sisk darovitost posmatraju kroz šest područja sposobnosti: opšte intelektualne sposobnosti, specifične školske sposobnosti, kreativne ili stvaralačke sposobnosti, sposobnosti vođenja i rukovođenja, umetničke sposobnosti i psihomotorne spsosobnosti. Darovitost je, da podsetimo, jedan kvalitet ličnosti koji povezuje osobine učenja, stvaralaštva, motivacije, socijalnih interakcija. Koje su osobine darovite dece? U istraživanjima darovitosti ukazuje se na: bogatiji rečnik; lako operisanje apstraktnim simbolima; prihvatanje diskusije i rasprave; smisao za imaginaciju; lako otkrivanje složenijih odnosa i veza između pojava; široka interesovanja; jaka motivacija za uspehom i saznanjem; plastično rešavanje složenih problema; upornost u radu; samostalnost u mišljenju. Kako prepoznajemo darovite učenike? Deca pokazuju neke visoke sposobnosti lakog i brzog učenja. Ona su bistra, izuzetna u razumevanju i rešavanju problema. Naravno, sposobnosti su različite: intelektualne, praktične, socijalne, umetničke, sportske, a to znači da se darovitost vezuje uvek za određenu oblast društvenih aktivnosti ili posebnu profesiju – matematika, jezik i književnost, umetnost, društvene nauke.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Mensa – šansa za darovito dete 4
1.1 Mensa 4
1.2 Mensa i darovita deca 5
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15