Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Informaciona bezbjednost kao uslov državne bezbjednosti RBiH - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Informaciona bezbjednost kao uslov državne bezbjednosti RBiH - diplomski (/Thread-informaciona-bezbjednost-kao-uslov-dr%C5%BEavne-bezbjednosti-rbih-diplomski)


Informaciona bezbjednost kao uslov državne bezbjednosti RBiH - diplomski - Maja - 12-03-2012 04:12 PM

Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Uslovi života i poslovanja u savremenoj civilizaciji, diktirani su konkurentnom sposobnosti stvaranja novih vrijednosti. Čovjekovo znanje i naučni razvoj, dostigli su neslućene granice, a napredak nauke ubrzano ruši sve prepreke pred sobom. U tom i takvom savremenom svijetu, postoji cijeli niz rizika za lica i imovinu. Jedan od osnovnih motiva djelatnosti čovjeka i društva, posmatran kroz istoriju i, nesumnjivo jedan od globalnih problema savremene epohe je bezbjednost. Sve donedavno problem bezbjednosti je podrazumijevao razmatranje, prije svega, vojnog aspekta. Informaciona bezbjednost, kao jedan od novijih pravaca istraživanja u sferi bezbjednosti, pojavila se kao posljedica nastanka i razvoja informacionog društva.

Globalizam, osim pozitivnih trendova, nosi u sebi i cijeli niz opasnosti za pojedinca, građane, kao i za njihovu imovinu. U razvijenim zapadnim zemljama, država je transformisala svoju ulogu u oblasti bezbjednosti i zaštite, stvarajući opšti bezbjednosni okvir i uređujući pravni prostor za razvoj bezbjednosno zaštitne djelatnosti na svim nivoima društvenog organizovanja.
Primjeri u svijetu, pa i u najbližem okruženju , ukazuju na izuzetno veliki značaj informacione bezbjednosti na državnu bezbjednost . O značaju informacione bezbjednosti govori činjenica da je ona jedna od osnovnih komponenata u doktrinama nacionalne bezbjednosti nekih zemalja.

S A D R Ž A J

I. UVOD 2
II. ZNAČAJ I ULOGA INFORMACIJA U SAVREMENOM DRUŠTVU 4
III. ISTORIJSKI KONTEKST NASTANKA POJMA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI 8
IV. INFORMACIONA BEZBJEDNOST I DRŽAVNA (NACIONALNA) BEZBJEDNOST 11
1. Pojam informacionog ratovanja (IW - information warfare) 22
V. INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ZEMLJAMA IZ OKRUŽENJA 28
1. Informaciona bezbjednost u Republici Srbiji 28
2. Informaciona bezbjednost u Republici Hrvatskoj 29
2.1. Popis Zakona iz područja sigurnosti 29
2.2. Popis normi iz područja sigurnosti 30
3. Informaciona bezbjednost u Republici Crnoj Gori 31
3.1. Zakonodavni okvir i ciljevi do 2013. godine 31
VI. INFORMACIONA BEZBJEDNOST U REPUBLICI BIH 33
1. Zakoni na području Republike BiH 34
VII. ZAKLJUČAK 35
VIII. POPIS KORIŠTENIH SKRAĆENICA 36
IX. LITERATURA 37