Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Komunikacija i poslovanje organizacije u kriznoj situaciji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Komunikacija i poslovanje organizacije u kriznoj situaciji (/Thread-komunikacija-i-poslovanje-organizacije-u-kriznoj-situaciji)


Komunikacija i poslovanje organizacije u kriznoj situaciji - Maja - 09-03-2012 05:48 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Sve do pred kraj ovog veka, odnosi sa javnošću služili su za slanje poruka kupcima, korisnicima i poslovnim partnerima. Okrenuti prema okruženju, zaboravljali su bitan segment delovanja: internu javnost – zaposlene. Prethodilo im je shvatanje da je pad motivisanosti zaposlenih, slabo razumevanje ciljeva kompanije, odnosno sudelovanje u sprovođenju poslovnih odluka posledica slabe informisanosti i nerazvijene komunikacije sa zaposlenima. Istovremeno, u kompanijama su se na poslovnom planu odvijale mnogobrojne promene: reorganizacija i redukovanje poslovanja, otvaranje novih tržišta, otpuštanje radnika, promene u poslovnoj politici, promene u strukturi zaposlenih i potrebe za novim znanjima. Sve te promene stvarale su nesigurnost, brigu za ličnu egzistenciju, odnosno osećaj isključenosti.

Svest o tome da uspeh kompanije zavisi prevashodno od ljudi koji u njoj rade, doprinela je da se zaposlenima sistematski počinje predstavljati vizija, strategija i poslovni ciljevi kako bi im se omogućilo da jasno prepoznaju svoju ulogu i svoje zadatke u daljem razvoju kompanije. Nimalo manje važan problem ne bio ni problem motivacije zaposlenih, koji je, adekvatnom primenom internih komunikacija počeo da raste. Ilustrujmo ovo primerom:

Dva klesača kamena klešu kocke od granita. Na pitanje šta rade, prvi klesač, nezadovoljan, mrzovoljno odgovara: "Klešem ovaj prokleti kamen!". Drugi, očigledno zadovoljan svojim poslom, ponosno kaže: "Ja sam deo ekipe koja gradi crkvu!". Ovo je jednostavan način da se opiše suština interne komunikacije .

Sadržaj

UVOD 1
1 Definisanje odnosa sa javnošću 3
2 Odnosi s javnošću u kriznim situacijama 4
2.1 Pojam kriznih situacija, uzroci i vrste kriznih situacija (kriza) 4
2.2 Krizno vođenje odnosa s javnošću 11
3 Komunikacija preduzeća HK "Andrijašević" i javnosti 12
3.1 Preduzeće HK "Andrijašević" 12
3.2 Krizno vođenje odnosa s javnošću u HK "Andrijašević" 13
3.2.1 Planiranje komunikacije pre krize 14
3.2.2 Prepoznavanje i predviđanje opasnosti u preduzeću HK Andrijašević 17
3.2.3 Upravljanje kriznom situacijom u HK Andrijašević 19
3.2.4 Komunikacija nakon krize 25
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 28