Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje projektom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Upravljanje projektom (/Thread-upravljanje-projektom)


Upravljanje projektom - Maja - 09-03-2012 02:28 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


UVOD


Savremeni projekti podrazumevaju manji ili veći obim, različite, ponekad i veoma duge rokove trajanja, finansijske podloge koje mogu biti neverovatno velike, određeni broj učesnika u realizaciji samog projekta i mnogo drugih faktora. Velikoj složenosti realizacije savremenih projekata, pored mnogobrojnih faza i aktivnosti i njihove povezanosti, posebno doprinosi i veliki broj učesnika u realizaciji projekta, i to kako preduzeća, tako i pojedinačnih kadrova. U realizaciji npr. investicionih i razvojnih projekata, pored investitora učestvuje i veliki broj firmi - projektantske, inženjering i konsalting kompanije, glavni izvođač sa velikim brojem kooperanata u oblasti građevinskih radova i montaže opreme, uređaja i instalacija, razni isporučioci opreme, uređaja, materijala i delova, i dr.

Pored svih navedenih elemenata, velikoj složenosti realizacije projekata doprinosi i činjenica da se u realizaciji projekata, naročito velikih, troše ogromne količine resursa i velika finansijska sredstva. Pošto su raspoloživa sredstva za realizaciju projekata najčešće ograničena ili pozajmljena iz skupih izvora, neophodno je da se ona racionalno troše kako bi se postigla zadovoljavajuća efikasnost ukupne realizacije posmatranog projekta. Na osnovu svega prethodnog se može reći da su karakteristike savremenih projekata: veliki obim i široka struktura, kompleksnost, veliki broj podprojekata, faza, podfaza i aktivnosti, dugo vreme trajanja, veliki budžet, veliki broj učesnika.


Sadržaj


UVOD 1
1.1 Razvoj Project Managementa 2
1.2 Definicija i osnovne karakteristike projekta 3
1.3 Životni vek projekta 4
1.4 Pojam upravljanja poslovnim sistemima 6
1.5 Upravljanje ljudskim resursima projekta 10
1.5.1 Rukovodilac projekta i projektni tim 11
1.6 Upravljanje kvalitetom projekta 15
1.7 Upravljanje rizikom projekta 18
1.8 Metode i tehnike menadžmenta projektima 19
1.9 Metode i tehnike Project Management-a 20
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23