Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Proizvodni i uslužni sistemi preduzeća Drvo San - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Proizvodni i uslužni sistemi preduzeća Drvo San (/Thread-proizvodni-i-uslu%C5%BEni-sistemi-preduze%C4%87a-drvo-san)


Proizvodni i uslužni sistemi preduzeća Drvo San - Maja - 09-03-2012 02:18 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU


KRATAK ISTORIJAT
U sklopu firme „Drvo profil san“ d.o.o. Novi Sad, 1996. godine osnovan je sektor “DRVO” koji se prvobitno bavio primarnom predadom drveta. S vremenom, ovaj sektor se razvijao i prvobitna pilana je prerasla u modernu fabriku za preradu drveta sa primarnom i finalnom proizvodnjom koja danas ima i tradiciju i ime u proizvodnji klasičnog parketa i brodskog poda kao i lajsni od drveta tvrdih lišćara (hrasta, jasena, bagrema, graba...).
Prve sušare kapaciteta 50 m3 izgrađene su 1996. godine. Kasnije, 1999. godine su izgrađene još 2 sušare kapaciteta 120 m3 Kapaciteti su u to vreme bili preveliki ali su danas u potpunosti iskorišteni. Stalno se radi na usavršavanju i poboljšavanju sopstvenog procesa proizvodnje.
Kontinuiran rast kompanije Drvo profil san d.o.o. pratio je i rast sektora „DRVO“. Značajna ulaganja usmeravana su u pravcu nabavke novih, modernih mašina za obradu drveta, sušarskih komora, komora za parenje, kao i u najmodernije sisteme za skladištenje gotovih proizvoda.

• Od januara 2008. godine sektor „DRVO“ se odvaja u samostalnu firmu „Drvo San” d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu.SADRŽAJ


1. Opšti podaci o preduzeću
2. Program proizvodnje
2.1. Karta programa proizvodnje
2.2. Karta proizvoda
3. Razrada tehnološkog postupka
4. Izbor tipa i varijante toka u proizvodnom sistemu
5. Projektovanje strukture sistema
5.1. Osnovne podloge za projektovanje strukture sistema
5.1.1. Ritam toka
5.1.2. Normativi u sistemu
5.1.2.1. Karta Normativa vremena
5.2. Opterecenje preseka toka – radnih mesta
5.2.1. Karta vremena za operaciju
5.2.2. Karta opterećenja preseka sistema
5.3. Elementi strukture sistema
5.3.1. Proračun broja jedinica tehnološkog sistema
5.3.1.1. Karta proračuna broja jedinica tehnološkog sistema
5.3.1.2. Karta pregleda tehnološke opreme
5.3.2. Proračun broja učesnika u procesu rada
5.3.2.1. Karta proračuna broja učesnika u procesima rada
5.3.2.2. Karta pregleda učesnika u procesima rada
5.3.3. Proračun potrebnih površina
5.3.3.1. Karta površina
6. Vreme trajanja ciklusa proizvodnje
7. Prostorna struktura sistema i tok proizvoda
8. Zaključak