Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Arhitektura računarskih sistema i mreža - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Arhitektura računarskih sistema i mreža (/Thread-arhitektura-ra%C4%8Dunarskih-sistema-i-mre%C5%BEa)


Arhitektura računarskih sistema i mreža - Maja - 08-03-2012 01:06 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.


Uvod


Potreba za informacijama naterala je coveka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih ce sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem racunarske tehnologije poslednjih godina (povecanje performansi uz pad cena) i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika racunara i racunarskih mreža raste vrtoglavom brzinom. Sa sve mocnijom racunarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi. Vremenom su se mrežni sistemi razvijali da bi danas dostigli nivo prakticnog efikasnog okruženja za razmenu podataka.
Poceci umrežavanja vezuju se za prve telegrafske i telefonske linije kojima su se prenosile informacije do udaljenih lokacija.

Dostupnost i fleksibilnost tehnologija današnjih savremenih racunarskih mreža omogucava da se sa bilo koje tacke na planeti može povezati na mrežu i doci do željenih informacija. U poredenju sa nekadašnjom cenom korišcenja servisa mreža, cena eksploatisanja današnjih mreža je sve niža. Racunarske mreže su danas nezamenjivi deo poslovne infrastrukture, kako velikih, tako i malih organizacija. Poznavanje tehnologije i korišcenje mreža cak izlazi iz okvira primene u poslovanju (koje može da obezbedi poslovnu prednost organizacijama - npr. elektronska trgovina omogucava i malim firmama konkurentnost na tržištu) i zalazi u ostale aspekte života coveka postajuci deo opšte kulture.


Sadržaj


1. Uvod 3
2. Računarske mreže 4
3. Tipovi mreža (kategorizacija) 5
3.1. Funkcionalni odnos clanova (arhitektura aplikacija) 6
3.1.1. Host-based mreže 6
3.1.2. Klijent-server mreže 6
3.1.2.1. Server za datoteke i štampanje 7
3.1.2.2. Server za aplikacije 7
3.1.2.3. Komunikacioni server 7
3.1.2.4. Serveri za organizaciju podataka 7
3.1.2.5. FTP serveri 8
3.1.2.6. Klijent – server arhitektura aplikacija 8
3.1.2.7. Iteraktivna i konkurentna obrada zahteva 9
3.1.3. Peer-to-peer (P2P) mreže 11
4. Mrežni protokoli 15
4.1. Protokoli bez uspostavljanja veze 16
4.2. Protokoli sa uspotavljanjem veze 17
5. Zaključak 18
Korišćena literatura 19