Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Informacioni sistemi za upravljanje sadrzajem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Informacioni sistemi za upravljanje sadrzajem (/Thread-informacioni-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem)


Informacioni sistemi za upravljanje sadrzajem - Maja - 06-03-2012 08:07 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Danas na tržištu postoji preko 150 različitih sistema za upravljanje sadržajima (engl. Content Management System). I pored ovolikog broja različitih sistema, njihova zastupljenost je još uvek nedovoljna i njihovo vreme tek dolazi. Mnoge organizacije polako uviđaju značaj sistema za upravljanje sadržajima i počinju da ih integrišu u svoje poslovanje.

Iako postoji nekoliko tipova CM sistema, nadskup svih njih predstavljaju sistemi za upravljanje Web sadržajima. Potrebe za ovakvim sistemima su
najveće i samim tim njihova ponuda je daleko dominantnija od ostalih tipova. Sistemi za upravljanje Web sadržajima kao standardni izlaz podrazumevaju Web browser tipa Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox itd.

Kako desktop aplikacije sve više gube na značaju, a sve zastupljenije postaju Internet aplikacije, sistemi za upravljanje Web sadržajima takođe postaju sve značajniji. U periodu koji dolazi može se očekivati fuzija sistema za upravljanje Web sadržajima sa drugim tipovima sistema, ako ništa drugo bar u prezentacionom delu čija kontrola će biti prepuštena upravo pomenutim sistemima za upravljanje Web sadržajima.

SADRŽAJ

UVOD 3
TERMINI 4
Sadržaj 4
Upravljanje sadržajima 4
Sistem za upravljanje sadržajima 4
PROBLEM 4
REŠENJE 6
POTREBA ZA CM SISTEMIMA 7
PREDNOSTI CM SISTEMA 8
TIPOVI SISTEMA ZA UPRAVLJANJE SADRŽAJIMA 9
Sistemi za upravljanje dokumentima (DMS) 9
Sistemi za upravljanje digitalnim sadržajima (DAM) 10
Sistemi za upravljanje Web sadržajima (WCM) 10
Sistemi za upravljanje edukativnim sadržajima (LCM) 11
OSNOVNI DELOVI CM SISTEMA 11
Integracija sadržaja 12
Kontrola verzija 12
Tok rada 13
Repositorijum sadržaja 13
Menadžment korisnika i njihovih privilegija 14
Korisnički interfejs 14
Aplikacije 15
NAJPOPULARNIJI CM SISTEMI 17
Wordpress 17
Joomla 17
Drupal 18
Expression Engine 19
Mambo 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21