Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronsko bankarstvo 3 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Elektronsko bankarstvo 3 (/Thread-elektronsko-bankarstvo-3)


Elektronsko bankarstvo 3 - Maja - 01-03-2012 09:55 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Osnove Interneta postavljene su šezdesetih godina u Americi, iako se Internet kao termin prvi put pojavljuje osamdesetih godina prošlog vijeka. Prvi projekat izgradnje jedinstvene mreže je ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Finansiralo ga je ministarstvo odbrane SAD. Sedamdesetih godina na ovu mrežu se priključuju univerziteti u SAD, a osamdesetih akademske institucije Evrope.
Za širenje mreže od krucijalnog značaja je definisanje komunikacionog protokola (TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), 1974., sa konačnom verzijom 1978.

Preokret u razvoju Interneta nastaje devedesetih godina izlaskom i van akademskog okruženja, odnosno legalizacijom komercijalnih aktivnosti na Internetu.
Iako Internet djeluje kao jedinstvena svjetska mreža, riječ je o decentralizovanoj organizaciji koju objedinjuje jedinstvena tehnologija rada. Kao takva ona nema vlasnika. Iako postoje standardi, ne postoji niko ko nadgleda da li se oni poštuju.

SADRŽAJ

UVOD 3
1.INTERNET 4
1.1.Internet – platforma savremenog poslovanja 4
2.ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5
2.1.Modeli elektronskog poslovanja 5
2.2.Razvoj elektronskog poslovanja 5
3.PLAĆANJA PUTEM INTERNETA 6
3.1.Modeli plaćanja u Internet poslovanju 6
3.2.Sredstva plaćanja 6
3.3.Načini plaćanja preko Interneta 6
3.4.Sistemi plaćanja preko interneta 7
4.INTERNET BANKARSTVO 8
4.1.Oblici pojavljivanja 9
4.2.Najčešći poslovi banaka na Internetu 9
4.3.Platni promet u bankama – potsticaj elektronskom bankarstvu 10
5.SIGURNOST NA INTERNETU 11
5.1.Sigurnosni mehanizmi – elementi sigurnosnih sistema 11
6.ELEKTRONSKO BANKARSTVO U BiH 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14