Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj slobodnog vremena na pojavu kriminaliteta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Uticaj slobodnog vremena na pojavu kriminaliteta (/Thread-uticaj-slobodnog-vremena-na-pojavu-kriminaliteta)


Uticaj slobodnog vremena na pojavu kriminaliteta - Maja - 29-02-2012 08:13 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Slobodno vreme nije izolovana, autonomna, i od ostalih sfera života odvojena delatnost. Činjenica je da se u slobodno vreme, posebno u periodu kada sami odlučujemo šta ćemo da radimo i kako, često bavimo onim delatnostima, koje su u suprotnosti sa onim što radimo u vreme kada idemo u školu, na posao ili obavljamo bilo šta u utvrđenom vremenskom intervalu. Stoga slobodno vreme možemo videti kao polje slobode i na izvestan način beg od stvarnosti. Ipak smo u slobodnom vremenu na različite načine determinisani, opterećeni procesima koji opredeljuju naš život u celini. Kako na materjalnom i emotivnom tako i na svakom drugom nivou. Jednostavno rečeno, ako je naš ekonomski položaj odličan ili dobar, imaćemo veće i drugačije mogućnosti da provedemo slobodno vreme nego ako smo bez materjalnih sredstava. Ako je naša primarna okolina emocionalno siromašna imaćemo manji izbor aktivnosti u slobodnom vremenu.

Slobodno vreme je analitički pojam što znači da ga možemo upotrebiti samo u istraživačke svrhe. Slobodno vreme je, sa jedne strane, fenomen, entitet kojeg stručnjaci izdvajaju od ostalih sfera života da bi ga lakše proučavali. Sa druge strane, u našem svakodnevnom životu to doživljavamo kao nešto posebno, više puta idealizujemo, a da pri tom zaboravljamo kako načini naših aktivnosti u slobodnom vremenu zavise od našeg života uopšte. Koliko su strategije korišćenja slobodnog vremena zavisne od načina života, taktika ili strategija preživljavanja koju smo razvili, naučili i prisvojili. U školi smo u ulozi đaka i učitelja, u porodici partneri, roditelji, deca. U slobodnom vremenu možemo biti nešto drugo. Naša predstava o tome šta smo i kako se osećamo, utiče i na naše korišćenje slobodnog vremena. Možemo pretpostaviti da će mladi čovek koji nema problema u školi i porodici, u svom slobodnom vremenu oblikovati takve aktivnosti koje će više biti prilagođene društvenim normama tako da neće smetati okolini. Ili drugačije rečeno, oblikovanje aktivnosti u slobodno vreme koje ne odgovaraju društvenim normama, mogu biti znak, poruka ili simptomi krize u kojoj se neka mlada osoba nalazi. Odgovarajućim, planiranim, aktivnostima u slobodnom vremenu mladih možemo ublažiti njihove poteškoće ili im možemo pomoći pri suočavanju sa problemima.

Sadržaj

UVOD
1 Slobodno vreme i psihički razvoj 4
1.1 Slobodno vreme i maloletnička delinkvencija 7
2 Faktori prestupničkog ponašanja i slobodno vreme 9
2.1 Slobodno vreme kao faktor prevaspitanja prestupnika 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14