Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Teorije socijalnog pritiska u kriminologiji - praktične implikacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Teorije socijalnog pritiska u kriminologiji - praktične implikacije (/Thread-teorije-socijalnog-pritiska-u-kriminologiji-prakti%C4%8Dne-implikacije)


Teorije socijalnog pritiska u kriminologiji - praktične implikacije - Maja - 29-02-2012 06:18 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Socijalni pritisak je vrsta društvenog uticaja ispoljena kao otvorena ili prikrivena prinuda koju vrši društvena zajednica na pojedinca ili neku užu društvenu grupu radi prihvatanja nekih uverenja, stavova ili oblika ponašanja.

Socijalni pritisak može biti u obliku eksplicitne naredbe, prisile, pretnje, ili saveta, molbe, prećutnog opšteg slaganja, implicitnog očekivanja i grupne norme.

Kriminologija je proučavanje zločina kao socijalnog fenomena koja uključuje i povod, posljedice, razvoji i ponašanje kriminala, te utjecaj zakona. Kriminologija koristi znanstvenu metodu da bi testirala hipotezu i razvila teoriju kako je počinjen zločin. Iako radi isti posao (hvatanje zločinaca, zatvaranje, otkrivanje, sprečavanje zločina itd.), kriminologija se udaljava od zakona koji koristi policija, sudstvo i druga politička tijela.

U svom razvoju, kriminološka misao je prošla kroz tri glavne etape. Prva etapa obuhvata vremensko razdoblje u kome kriminologiji predhode filozofska i humanistička razmišljanja o kriminalitetu. Druga etapa nastaje u periodu francuske revolucije dok treća etapa počinje u poslednjoj trećini 20. veka.

S A D R Ž A J

UVOD
1 SOCIJALNI PRITISAK 3
2 TEORIJE SOCIJALNOG PRITISKA U KRIMINALOGIJI 4
2.1 Konformizam 5
2.1.1 Eksperimentalna istraživanja 5
2.1.2 Konformizam u širem socijalnom kontekstu 6
2.1.3 Vrste konformističkog i nekonformističkog ponašanja 7
2.1.4 Izvori konformističkog ponašanja 8
2.2 Savremena teorija 8
2.3 Uticaj privrednog kriminala u praksi 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13