Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sumpor dioksid (so ) – izvori, uticaj na zdravlje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Hemija (/Forum-hemija)
+---- Tema: Sumpor dioksid (so ) – izvori, uticaj na zdravlje (/Thread-sumpor-dioksid-so-%E2%80%93-izvori-uticaj-na-zdravlje)


Sumpor dioksid (so ) – izvori, uticaj na zdravlje - Maja - 23-02-2012 07:50 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Elementarni sumpor je bio poznat od početka istorije. Pominje se u Bibliji i kod Homera. Među elemente ga je uvrstio Lavoisier, ali je nešto pre toga smatran kao »princip vatre«. Ime je izvedeno od sanskritskog sulveri preko latinskog sulphurium. Grci i Rimljani su upotrebljavali sumpor za kadenje, a pare sumpora koji gori upotrebljavane su za beljenje odeće. U srednjem veku je upotrebljavan u medicini, i sastavni je deo baruta koji je u Evropu donet otprilike početkom četrnaestog veka.

Sumpor je u prirodi mnogo rasprostranjen, i kao slobodan i kao sjedinjen. Naslage slobodnog ili nativnog sumpora se javljaju u vulkanskim predelima: na Islandu, u Italiji, u Grčkoj (ostrvo Milo), Rusiji, Austriji, Južnoj Francuskoj, Španiji, Maloj Aziji, Persiji, Indiji, Palestini, Alžiru, Maroku, Japanu (Sumporno Ostrvo), Novom Zelandu (Belo Ostr¬vo, itd.), Sjedinjenim Američkim Državama (Luizijana, Origon, Juta, Nevada, Vajoming, Teksas), Meksiku (Popokatepetl), Čileu. Postoje dva glavna tipa nativnog sumpora: vulkanski (solfatarni) tip, nađen u pukotinama lave i u grotlima ugašenih vulkana (Japan, Mek¬siko). Naslage ovoga tipa se i u današnje vreme grade u vulkanskim oblastima, reakcijom izmedu vodoniksulfida i sumpordioksida koji se javljaju u vulkanskim gasovima i sedimentni (gipsani) tip - izgleda da se sumpor oslobodio iz gipsa redukcionim dejstvom bituminoznih materija koje se nalaze udružene s gipsom.

Kalcijumsulfid verovatno postaje od sulfata; i on, dejstvom vode i ugljendioksida, gradi sumpor, kalcijumkarbonat i vodoniksulfid. Naslage na Siciliji, a možda i važnije naslage sumpora uopšte, ovoga su tipa.
Mnoge važne metalne rude su; sulfidi, to jest jedinjenja sumpora s jednim ili više metala. Sumpor se javlja u mnogim organskim jedinjenjima, i u životinjskim i biljnim proizvodima - crnom luku, belom luku, slačici, hrenu, kosi, mno¬gim uljima, jajima, belančevinama, itd. Vodoniksulfid i njegovi oksidacioni proizvodi se nalaze u vodi mnogih siimporovitih izvora. Sumpor se takođe javlja kao sastojak uglja i nafte. Sumpor se javlja u velikom broju alotropskih oblika; tačan odnos koji postoji između njih je složen, a u nekim slučajevima je nepoznat. Poznato je nekoliko dobro definisanih i određenih čvrstih oblika, i to: rombični, oktaedarski ill a-sumpor, monoklinični, prizmatični, amorfni sumpor, koloidni, ili 6-sumpor. Pored ovih oblika, opisani su i: plastični sumpor, koji je prehlađena tečnost, te je tako verovatno smesa oblika, a ne prava alotropska modifikacija; sedefasti sumpor, kristalni oblik (videti niže), čija tačna priroda izgleda da još nije poznata; koloidni sumpor, sumporno mleko, itd. koji se sastoji od amorfnog sumpora u različitom stanju raspodele.

U atmosferi se nalazi niz različitih oblika sumpora, počev od elementarnog preko različitih jedinjenja: sumpornih oksida (sumpordioksid i sumportrioksid), njihovih jedinjenja sa vodenom parom (sumporne i sumporaste kiseline), kao i soli ovih kiselina (sulfati i sulfiti) do hidrida sumpora (vodoniksulfid). Smatra se da 1/3 ukupnog sumpora u atmosferi potiče od sagorevanja fosilnih goriva (uglja i nafte).

S A D R Ž A J

UVOD
1 Sumpor dioksid (SO ) – izvori, uticaj na zdravlje kako na otvorenom tako i u radnoj sredini, izvori SO u radnoj sredini 4
1.1 Sumpor dioksid (SO ) - izvori 4
1.2 Uticaj sumpor dioksida na zdravlje ljudi na otvorenom i u radnoj sredini 7
1.3 Izvori SO u radnoj sredini 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14