Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansijsko poslovanje preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Finansijsko poslovanje preduzeća (/Thread-finansijsko-poslovanje-preduze%C4%87a)


Finansijsko poslovanje preduzeća - VS1 - 18-02-2012 12:04 PM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Može se posmatrati sa više aspekata:

1. pravno – odredjuje se forma finansijskog poslovanja, prava i obaveze regulisani su zakonskim propisima.
2. ekonomska – svi novčani tokovi proizilaze iz rezultata poslovanja i dobiti
3. novčano – finansijsko poslovanje povezano je sa novčanim prometom
4. institucionalno – zakon o preduzećima