Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Klasična teorija upravljanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Klasična teorija upravljanja (/Thread-klasi%C4%8Dna-teorija-upravljanja)


Klasična teorija upravljanja - VS1 - 17-02-2012 09:24 PM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Povećanje produktivnosti rada.
Naučno upravljanje

Frederik Taylor – četiri principa:

Razvoj istinske nauke u upravljanju.
Naučni izbor zaposlenih.
Obučavanje i razvoj radnika.
Prjateljska saradnja menadžera i radnika.


Studija vremena i pokreta (normiranje).

Henry Gantt – gantogrami, da se rezultati grafički prikažu. On uvodi bonuse.Klasična teorija organizacije (administrativna škola)

Preduzeće kao celina, uloga menadžera.

Henry Fayol – pet funkcija upravljanja

Max Weber – birokratsko upravljanje (stabilni uslovi), uvodi hijerarhiju.Bihejvioristička teorija upravljanja Elton Majo – ključ za povećanje produktivnosti je u čoveku, a ne u radnom mestu.

Cilj upravljanja – razvoj efikasnih medjuljudskih odnosa.Zadatak menadžera – da vodi računa o individualim motivima, grupnom ponašanju i medjusobnim odnosima ljudi.