Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Komercijalno poznavanje robe - Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Komercijalno poznavanje robe - Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža (/Thread-komercijalno-poznavanje-robe-ambala%C5%BEa-od-papira-i-kartona-drvena-ambala%C5%BEa)


Komercijalno poznavanje robe - Ambalaža od papira i kartona, drvena ambalaža - VS1 - 17-02-2012 06:51 PM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Drvo: celuloza(polisaharidi) i drvenjača
Papir: proizvod dobijen od isprepletanih celuloznih vlakana, boje i punioca (kreda, gips...), debiljne manje od 0.3mmVrste papira:

- običan papir

- kraft – od celuloz, duža vlakna, bolja mehanička svojstva

- specijalni, dodat je vosak, neke kiseline, otporniji je prema gasovima, mastima

- karton – polazna sirovina je drvenjača uz dodatak celuloze

- lepenka – elepljivanjem više slojeva papira (kvalitetne kutije)Razlikuju se po debljini (gramaturi):

- papir do 150g/m2

- polupapir od 150 g/m2 do g/m2

- karton od 250 do 400 g/m2

- lepenka više od 400g/m2Pozitivne karakteristike:

Mala masa, niska cena, mogućnost kombinovanja, mogućnost štampanja, lako oblikovanje, razgradiva je, može se reciklirati, relativno dobra mehanička svojstva, neke je teško defiormisati, a sve se mogu deformisatiNegativne karakteristike:

Zapaljiva je, osetljiva na svetlost i vlagu.Drvo – za obradu, brodogradnju i za drvenu ambalažu (transport voća, povrća, vina). Prave se burad, gajbe, sanduci, drvene kutije.