Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Komercijalno poznavanje robe - Metalna ambalaža - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Komercijalno poznavanje robe - Metalna ambalaža (/Thread-komercijalno-poznavanje-robe-metalna-ambala%C5%BEa)


Komercijalno poznavanje robe - Metalna ambalaža - VS1 - 17-02-2012 06:50 PM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Pravi se od limova, aluminijuma.


Prednosti: lako se oblikuje, ima dobra mehanička svojstva, može se hermetički zatvoriti, nepropusna je za vlagu, masnoću, ali i za UV zrake, vazduh. Izdržava promenu temperature.Nedostaci: korozija – nagrizanje metala, rdjanje, da bi se zaštitilo od korozije ona se lakira raznim bojama i lakovima (fenel-formaldehidni lakovi, vinili).Vrste limova (po hemiijskom sastavu su čelik, legura Fe i C2 1,7%):

- beli lim, sa obe strane prevučen slojem kalaja, da bi se zaštitio od rdjanja. Prave se konzerve, limenke, tube (voće, povrće, kozmetika, sardine, sokovi, alkohol).

- Crni lim, malo ugljenika u sebi, ne sme se koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda. U takvim ambalažama se čuvaju boje, lakovi, sprejevi. Podleže rdjanju.

- Hromirani, sa obe strane prevučen hromom, koristi se za izradu kazana, bojlera, u hemijskoj industriji, bela tehnika.

- Pocinkovani, sa obe strane prevučen cinkom, za pakovanje svih ostalih proizvoda, sem prehrambenih.Al – ne podleže koroziji, lagan je, lako se oblikuje. Koristi se za pakovanje u vidu, konzervi, limenki, folija, traka, kutija, tuba, limova.