Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Komercijalno poznavanje robe - Plastična ambalaža - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Komercijalno poznavanje robe - Plastična ambalaža (/Thread-komercijalno-poznavanje-robe-plasti%C4%8Dna-ambala%C5%BEa)


Komercijalno poznavanje robe - Plastična ambalaža - VS1 - 17-02-2012 06:49 PM

Beleške za srednjoškolce i sve koji žele da znaju više. Lektire i referati za sve godine. MaturskiRadovi.Net (beleške, referati, lekcije, lektira, pisci, zadaci, sastav, pismeni, forum, druženje, puškice)

Nastaje povezivanjem monomera (eten, propen, vinil-hlorid, stiren). Polimeri mogu biti prirodni (celuloza, skrob, belančevine) I veštačke, dodaju im se aditivi (boje).


Prednosti: mala masa, može se hermetički zatvoriti, lako se oblikuje, može da trpi mehaničke udare, može se kombinovati sa Al I papirom, dobar izolator toplote, zvuka, struje, nepropušta vlagu, masnoću.Mane: Omekšavaju na niskim temperaturama (100 – 2000 C), potencijalno su toksične – potiču od monomera, dodatnih aditiva, jako se sporo razlažu, poli eten, polivinilhlorid, celofan, polipropen.Koristi se za proizvodnju plastičnih kesa, sanduka, posuda, činija, gajbi, buradi