Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zajmovi svetske banke - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Zajmovi svetske banke (/Thread-zajmovi-svetske-banke)


Zajmovi svetske banke - Maja - 16-02-2012 12:07 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVODŽivimo u svetu koji je toliko bogat da svetski dohodak iznosi više od 31 biliona dolara godišnje. U ovom i ovakvom svetu, prosečan čovek u nekim zemljama zarađuje više od 40.000 dolara godišnje. Ali u istom ovom svetu, 2,8 milijardi ljudi – više od polovine stanovnika u zemljama u razvoju – živi sa manje od 700 dolara godišnje. 1,2 milijarde ljudi od ovog broja zarađuje manje od 1 dolara dnevno.

Rezultat ovakvog stanja je da u zemljama u razvoju svakodnevno umre 33 000 dece. U ovim zemljama svakog minuta umre u proseku jedna žena u toku porođaja. Siromaštvo sprečava više od 100 miliona, uglavnom ženske dece, da se školuju. Izazov za smanjenjem ovakvog nivoa siromaštva, naročito imajući u vidu da je svetska populacija u neprestanom porastu – procene idu do 3 milijarde stanovnika u narednih 50 godina – je ogroman.

Svetska banka radi na premošćavanju ovih razlika i pretvaranju prihoda bogatih zemalja u sredstvo razvoja siromašnih zemalja. Svetska banka, kao jedan od najvećih svetskih izvora pomoći u razvoju, podržava napore vlada zemalja u razvoju u izgradnji škola i zdravstvenih ustanova, obezbeđivanju pijaće vode i električne energije, borbi protiv zaraznih bolesti i zaštiti životne sredine.

Svetska banka je vitalni izvor finansijske i tehničke pomoći zemljama u razvoju širom sveta. „Naša misija je da se borimo protiv siromaštva sa strašću i profesionalizmom za trajne rezultate i da pomognemo ljudima da pomognu sebi i svojoj okolini obezbeđujući sredstva, razmenu znanja, izgradnju kapaciteta i kovanje partnerstva u javnom i privatnom sektoru“, ističu u Svetskoj banci.

Predmet završnog rada su krediti Svetske banke. Koliko i kako Svetska banka može da doprinese ujednačavanju uslova života na Planeti, kako može da pomogne poslovnom svetu u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju i niz drugih aktivnosti, prelamaju se preko kredita ove grupacije.


SADRŽAJ


UVOD
I.OSNIVANJE I ORGANIZACIONA STRUKTURA SVETSKE BANKE 5
1.1.Organizacija poslovanja 5
1.2. Svetska bankarska grupa 7
1.2.1. Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj (IBRD) 8
1.2.2. Međunarodno udruženje za razvoj (IDA) 8
1.2.3. Međunarodna finansijska korporacija (IFC) 10
1.2.4. Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA) 11
1.2.5. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID)12
II.IZVORI SREDSTAVA I PLASMANI SVETSKE BANKE 14
2.1.Osnovni izvori sredstava 14
2.2.Plasmani Svetske banke 16
2.2.1. Zajmovi IBRD 16
2.2.2. Zajmovi IDA 19
2.2.3. Zajmovi IFC 21
2.2.4. Zajmovi MIGA 23
III.KORIŠĆENJE ZAJMOVA SVETSKE BANKE U SRBIJI 26
3.1.Obim zajmova Svetske banke 26
3.2.Realizovani projekti Svetske banke (primeri) 27
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 38
LITERATURA 39