Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcionarsko društvo 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Akcionarsko društvo 2 (/Thread-akcionarsko-dru%C5%A1tvo-2--48037)


Akcionarsko društvo 2 - Maja - 15-02-2012 11:35 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Uvod


Akcionarsko društvo je društvo koje osnivaju pravna ili fizicka lica radi obavljanja odredene privredne delatnosti, koje ima osnovnu glavnicu kapitala koja je podeljena na akcije odredene nominalne vrednosti. Osnivaci unose uloge u društvo a ono im za to izdaje akcije. Akcionarska društva su takav oblik udruživanja kapitala u kojem se može doci do novca bez obaveze njegovog vracanja ili placanja kamate. Akcionarska društva su vrlo rasprostranjeni oblik trgovackih društava. Predstavlja najrazvijeniji i najznacajniji oblik trgovackih društava.
Akcionarsko društvo može biti otvorenog (javnog) ili zatvorenog tipa. Ako je preduzeće otvorenog tipa njegove akcije se vrednuju na berzi i preduzeće ima obavezu da javno prikazuje finansijske izveštaje. Vlasnici preduzeća su akcionari.
Organizacija akcionarskog društva je u velikoj meri propisana zakonima, a u pojedinostima njihovim statutima. Kupoprodaja akcija se vrši na tržištu kapitala:

1. na primarnom tržištu kapitala obavlja se plasman nove emisije akcija; učesnici na ovom tržištu su akcionarska društva koja izdaju novu emisiju akcija i finansijski posrednici (najčešće su to banke - investicione i poslovne);

2. na sekundarnom tržištu (berza akcija; eng. stock exchange, it. bursa) se kupuju i prodaju već izdate akcije; osnovni finansijski posrednici su brokeri i dileri;

3. na trećim tržištima posluju brokerske firme koje ne žele da plaćaju proviziju regularnim berzama; ova tržišta nisu javna i čine ih grupe preduzeća koja su manje više međusobno nezavisna.


Sadrzaj

Uvod
OSNIVANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA 4
OTVORENO I ZATVORENO DRUŠTVO 6
ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA 7
SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA 7
UPRAVNI ODBOR, IZVRŠNI ODBOR I DIREKTOR 8
NADZORNI ODBOR, INTERNI REVIZOR I ODBOR REVIZORA 10
SEKRETAR AKCIONARSKOG DRUŠTVA 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13