Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Problem vode u nerazvijenim zemljama - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Problem vode u nerazvijenim zemljama (/Thread-problem-vode-u-nerazvijenim-zemljama)


Problem vode u nerazvijenim zemljama - Maja - 08-02-2012 10:53 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


U svetu je još pre više decenija prepoznat problem nedostatka vode i njenog prekomernog zagađenja. Voda je postala i nacionalni pro- blem mnogih država i globalni problem čovečanstva. Najveći deo svet- skih rezervi vode (97.6%) je u okeanima i morima, a samo 2.4% na kopnu. Od voda na kopnu najveći deo čine vode u kriosferi (74.4%), a od ukupnih voda u hidrosferi kopna 25% čine podzemne vode čiji je samo manji deo realno dostupan i raspoloživ.
Ovim problemima bave se i Ujedinjene nacije, a UNESCO je od 1994 započeo svetsku kampanju održivog (razumnog) gazdovanja vodama, proglašavajući prioritetne teme za svaku godinu (1994. „Briga za naše vodne resurse je svačiji posao“, 1995. “Žene i voda“, 1996. “Voda za žedne gradove“, 1997. “Svetska voda: ima li je dovoljno?“, 1998. „Podzemne vode-nevidljivi resurs“, 1999. „Svi žive nizvodno“, 2000. „Voda za 21. vek“, 2001. „Voda za zdravlje“, 2002. „Voda za razvoj“, 2003. “Voda za budućnost“, 2004. „Voda i katastrofe“, 2005. „Voda za život“, 2006. „Voda i kultura“, a ove, 2007. godine tema je, u saradnji sa FAO „Izaći na kraj sa oskudicom vode“.

Istovremeno se kod UNESCO- a vodi Međunarodni hidrološki program sa opštom temom „Globalne promene i vodni resursi“ gde je osnovni princip-princip održivosti po kojem se mora obezbediti pristup pitkoj vodi i budućim generacijama, kao i imperativni zadatak zaštita staništa i predela u kojima su reke krvotok ekosistema, dok je dekada 2005-2015 proglašena međunarodnom dekadom „Voda za život“. I „Agenda 21“ u poglavlju 18 pod naslovom:“Zaštita kvaliteta i rezervi vodnih resursa: integralni pristup razvoju, upravljanju i korišćenju vodnih resursa“ kao sastavni deo (deo C) pod nazivom „Zaštita vodnih resursa, kvaliteta vode i akvatičnih ekosistema“ razmatra iste probleme.
Istovremeno se i mnogobrojne nevladine organizacije bore za čistiju vodu i njenu zaštitu. Najbolji primer je sveamerička organizacija „American rivers“ koja pruža pomoć u zaštiti i restauraciji nacionalnih reka pod motom „Reke nas povezuju sa budućim generacijama“ sa obrazloženjem da reke formiraju najlepše predele na svetu.
Osim izrade katastra najugroženijih reka, pokrenuli su i kampanju „Reke-naša baština“ (River heritage) sa ciljem da se zaštite predeli „iskonske divljine“ sa izvorišnim tokovima reka. Pod naslovom „Tamo gde reke nastaju“ formulisan je naučni imperativ za odbranu malih izvo- rišnih tokova i priobalnih močvara.
Isto tako, od 1993. godine u Australiji je formirana Komisija za prirodnu baštinu u okviru koje radi i pokret „Wild rivers“ sa ciljem da se zaštite izvorne vrednosti samih rečnih tokova, njihovog priobalja i močvarnih područja.

Sadržaj

UVOD
1 Problem vode u nerazvijenim zemljama 4
1.1 Upravljanje vodom 8
1.2 Voda i geopolitika 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12