Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osnovne karakteristike vode, baterija i njihov utjecaj u vodi - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Osnovne karakteristike vode, baterija i njihov utjecaj u vodi - hr (/Thread-osnovne-karakteristike-vode-baterija-i-njihov-utjecaj-u-vodi-hr)


Osnovne karakteristike vode, baterija i njihov utjecaj u vodi - hr - Maja - 08-02-2012 10:49 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD


Gotovo je 3 / 4 površine vode Zemlje prekriveno vodom, a na mnogim mjestima su oceani duboki nekoliko kilometara. Zaleđena voda oblikuje ledene brjegove na Sjevernom i Južnom polu, a snijeg cijelu godinu prekriva vrhove visokih planinskih lanaca. Na nebu, masivni oblaci u kojima je nakupljena vodena para donose kišu, a tamo gdje kiše padaju i rijeke teku, biljke i životinje imaju osigurane životne uvjete.
Bez vode ne bi bilo života na našem planetu.
Prirodne vode mogu biti atmosferska, izvorska, bunarska, riječna, jezerska i morska. Atmosferska voda je najčistija prirodna voda. Ona sadrži rastvorene plinove koje apsorbira iz zraka: kisik, azot, ugljik – dioksid, amonijak, a u industrijskim oblastima još i sumpor – dioksid, vodik – sulfid, čađ i prašinu.
Morska „voda“ je samo 96,5 % voda, a preostali dio uglavnom su otopljene mineralne soli. Sadržaj soli ili salinitet, oceana i mora, viši je u plićim tropskim vodama gdje voda brže isparava, a niži u polarnim predjelima gdje otopljeni led razrjeđuje koncentraciju soli.
Nakon toga posvećena je pažnja onečišćenju voda i poseban osvrt je dat na otpadne baterije, tj. na teške metale koje baterije ispuštaju.
Baterije spadaju u opasni otpad. Opasni otpad su ostaci nastali tijekom industrijskih procesa (tekući katran, organska otapala, teški metali) ostaci pročišćavanja voda, ostaci boja, akumulatori / baterije itd. U svijetu se ide na ekološki kompatibilne tehnologije te se teži redukciji količine i toksičnosti tvari u samoj proizvodnji. Teži se supstituciji posebno otrovnih tvari (na primjer Cd u baterijama – zamjena za FeNi, Li).

SADRŽAJ

UVOD
1. Voda 2
1.1. Voda i život 4
1.2. Kruženje vode u prirodi 5
1.3. Sastav vode 6
2. Morska voda 8
3. Pojam baterija 9
3.1. Podjela baterija 10
3.1.1. Primarne i sekundarne baterije 10
3.2. Nikal – kadmij baterije 11
3.3. Nikal – metal hidrid baterije (NiMH) 12
3.4. Li – Ion baterije 12
4. Metali u vodenim sistemima 13
4.1. Oblici metala u čistoj i morskoj vodi 13
4.2. Ekološki efekti metala 14
5. Zaključak 16
Literatura 17