Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kvalitet vode za piće na teritoriji Beograda - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Kvalitet vode za piće na teritoriji Beograda (/Thread-kvalitet-vode-za-pi%C4%87e-na-teritoriji-beograda)


Kvalitet vode za piće na teritoriji Beograda - Maja - 08-02-2012 10:45 AM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Na području grada Beograda od vodonosnih slojeva koji se nalaze na području sa svojom mogućnošću izdvajaju se dva. Kada je u pitanju vodosnabdevanje na području Beograda javljaju se sledeći problemi:
• Nedovoljan kapacitet postrojenja za pripremu pitke vode
• Nezadovoljavajući kvalitet vode za piće
• Nedovoljna količina vode za piće
• Gubici u vodovodnoj mreži
• Nedovoljan kapacitet postrojenja za pripremu pitke vode
Nedovoljan kapacitet postrojenja za pripremu pitke vode je problem koji je identifikovan na osnovu toga što se snabdevanje vodom vrši iz centralnog vodovoda iz plitkih i dubokih izdani. Količina vode iz plitkih izdani se prečišćava na postrojenju za pripremu pitke vode kapaciteta 50 l/s, a celokupna količina vode koju je potrebno tretirati je veća od one koja se prečišćava. Zbog toga se smatra da je neophodno tretirati celokupnu količinu vode za piće dodatkom još jednog postrojenja za pripremu pitke vode od 80 l/s.
Nezadovoljavajući kvalitet vode za piće je problem koji je evidentiran usled nedovoljnog prečišćavanja pijaće vode na ovom području i kao posledica toga se javlja loš kvalitet vode, koji se ogleda u izrazitoj mutnoći vode, prisutnosti peska i povećane koncentracije gvožđa.
Gubici vode se javljaju kao posledica starih cevi kojima je izgrađena vodovodna mreža i materijala kojima su cevi izrađene. Vodovodna mreža je izgrađena od nekvalitetnih azbestnih cevi.

Sadržaj

UVOD
1.1 Površinske vode Beograda 2
1.1.1 Uzorkovanje 3
1.1.2 Parametri kontrole 3
1.1.3 Metode ispitivanja i ocena rezultata 4
1.2 Podzemne vode Beograda 4
1.3 Voda za piće 5
1.3.1 Lokacije vode za piće 6
1.4 Kvalitet vode za piće - Dunav u Beogradu 8
1.4.1 Analiza kvaliteta vode Dunava 9
1.5 Kvalitet vode – Sava u Beogradu 9
1.5.1 Analiza kvaliteta vode Save 10
1.6 Modeli rešenja u cilju poboljšanja kvaliteta pijaće vode 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14