Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zavisnost organizacije upravljačkog računovodstva od sistema organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Zavisnost organizacije upravljačkog računovodstva od sistema organizacije (/Thread-zavisnost-organizacije-upravlja%C4%8Dkog-ra%C4%8Dunovodstva-od-sistema-organizacije)


Zavisnost organizacije upravljačkog računovodstva od sistema organizacije - Maja - 02-02-2012 01:49 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Upravljanje poslovanjem predstavlja univerzalni proces u modernom industrijskom svetu, odnosno kontinuiranu aktivnost u savremenom preduzecu. U svakom preduzeću donose se najraznovrsnije poslovne odluke, koordiniraju različite aktivnosti, postupa se sa ljudima i komunicira sa okruženjem. Veliki broj upravljačkih aktivnosti ima svoje karakteristične prilaze za rešavanje specificnih problema. Usled toga, iako se na nivou preduzeća može govoriti o jedinstvenom upravljanju poslovanjem, upravljački sistem svakog preduzeća predstavlja zapravo integralni skup više upravljačkih podsistema. Upravljački sistemi jesu funkcije preduzeća, kojima se isto tako mora upravljati.
Upravljanje postaje sve važnijim od momenta kada rad postaje sve specijalizovaniji, a broj operacija se povećava, dok razvoj novih tehnologija stvara i probleme i dileme u poslovanju. Isto tako i kompleks međuljudskih odnosa u uslovima razvoja novih tehnologija konstantno dovodi do novih izazova za funkciju upravljanja. I upravo zbog naglog povećanja značaja upravljanja u preduzeću, mnoga istraživanja u različitim disciplinama koncentrišu se pre svega na problematiku upravljanja u preduzeću. Rezultat svih tih napora i različitih pristupa upravljanju, jeste i doprinos računovodstva, finansija, marketinga, psihologije i drugih naučnih disciplina (a u isto vreme i funkcija u preduzeću) poboljšavanju načina razmišljanja i postavljanju novih odnosa u oblasti upravljanja. Savremeno upravljanje poslovanjem preduzeća je rezultat sinteze i primene znanja i analitičkih pristupa razvijenih u brojnim naučnim disciplinama. Usled toga je i jedan od centralnih problema u upravljanju preduzećem sadržan u uspostavljanju ravnoteže-balansa, između različitih pristupa upravljanju, s jedne strane i potrebe primene prikladnog koncepta u specifičnim situacijama koje iziskuje određeni problem, s druge strane.
Efikasno upravljanje podrazumeva postojanje sledećih preduslova:
• konkurentsko tržište proizvoda ili usluga,
• dominaciju ekonomske nad društvenom ulogom preduzeća,
• profesionalizam u obavljanju menadžmentske aktivnosti,
• postojanje korporativne organizacije i
• postojanje tržišta deonica.
Za razumevanje procesa upravljanja (menadžmenta) značajno je indentifikovanje
osnovnih funkcija koje zajedno čine ovaj proces. Pri tome, različiti autori nude različite nazive za funkcije upravljanja.

SADRŽAJ

UVOD
2. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO 3
2.1. EKSTERNO (FINANSIJSKO) I INTERNO (UPRAVLJAČKO) RAČUNOVODSTVO 4
3. INFORMACIJE KAO PREDUSLOV UPRAVLJANJA 5
3.1. FAZE IZRADE INFORMACIJA 6
3.2. RAČUNOVODSTVO KAO IZVOR INFORMACIJA 7
4. PREDUZEĆE KAO POSLOVNI SISTEM 8
4.1. UTICAJ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA NA POSLOVANJE PREDUZEĆA 9
5. Z A K LJ U Č A K 11
6. LITERATURA 12