Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strategija, izvor i oblikovanje strategije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Strategija, izvor i oblikovanje strategije (/Thread-strategija-izvor-i-oblikovanje-strategije)


Strategija, izvor i oblikovanje strategije - Maja - 02-02-2012 01:13 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Planiranje je posebna vrsta donošenja odluka koje se odnose na konkretna htijenja menadžera za budućnost organizacije. Planiranje je proces koji neprekidno traje i koji odražava promjene okruženja i prilagođava im se. Najbitniji rezultat procesa planiranja je strategija kojom se organizacija rukovodi. Funkcija planiranja obuhvaća aktivnosti utvrđivanja ciljeva tekućeg poslovanja i razvoja, predviđanja i definiranja budućih zadataka, kao i uvjeta u kojima treba da se izvršavaju zadaci i ostvaruju ciljevi. To je menadžerska funkcija u okviru koje se vrsi izbor pravca akcija za pribavljanje, alokaciju, korištenje i zamjenu resursa date organizacije. U tom smislu, planiranje predstavlja osnovu za obavljanje ostalih menadžerskih aktivnosti kao što su:
1. Organiziranje
2. Zapošljavanje
3. Utjecanje
4. Kontroliranje.

Proces planiranja predstavlja sistematizovano sagledavanje budućih aktivnosti poduzeća, kako bi se pripremile odgovarajuće mjere za akcije u sadašnjosti. Time se doprinosi poboljšanju položaja poduzeća u njegovom ukupnom društvenom okruženju, a posebno na tržištu. Planiranje ka kontinuelni proces u okviru funkcije menadžmenta obuhvaća aktivnosti donošenja i provedbe planskih odluka. Rezultat procesa planiranja izražava se u vidu: planskih odluka, politika, strategija, programa i plana. Svaki od navedenih elemenata rezultata procesa planiranja predstavlja specifičan izraz odlučivanja o ciljevima poslovanja poduzeća. Na temelju utvrđenih ciljeva formiraju se i kriteriji racionalnosti planskih odluka pri izboru jedne od mogućih varijanti pravaca akcije. Pri tome, stupanj ostvarivanja planiranih ciljeva predstavlja pokazatelj uspješnosti poslovanja, jer se ciljevima izražava standard za kontrolu učinkovitosti funkcioniranja poduzeća.

Proces planiranja kao svjesna, organizirana aktivnost predstavlja sve veću nužnost za poduzeće kao osnovni subjekt tržišne privrede. To je uvjetovano činjenicom da poduzeće posluje kao dio ukupne svjetske privrede, u koju se uključuje posredstvom tržišta kao osnovnog regulatora procesa privređivanja.Na taj način, na poslovanju poduzeća utječu ne samo interni čimbenici i nuspojave iz neposrednog okruženja već i zbivanja u svjetskoj privredi. Proces planiranja u suvremenim organizacijama nemoguće je provesti bez adekvatnog poslovnog plana, čija će namjena biti objašnjenja u nastavku rada.

Sadržaj

UVOD
1.1 Poslovna funkcija strategije 3
1.2 Važnost planiranja strategije u organizacijama 4
1.3 Razvoj i važnost koncepta strategije 6
1.4 Primjena strategije u poduzeću 7
1.5 Istraživanje tržišta u malim i srednjim poduzećima 10
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15