Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan Sportska oprema - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Biznis plan Sportska oprema (/Thread-biznis-plan-sportska-oprema)


Biznis plan Sportska oprema - Maja - 30-01-2012 04:02 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi.
65000 Gotovih radova spremnih za download.
Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.UVOD

„VOLLEYBALL“ je osnovan 2007. godine, i upisan u sudski registar, uz ispunjenje svih pravnih normi i regulativa. Primarna delatnost radnje je prodaja sportske opreme.
CILJEVI:
Širok asortiman i zavidan kvalitet sportske opreme
Brzina i uslužnost
Veoma povoljne cene i mogućnosti plaćanja
PLAN POZICIONIRANJA
a) REZIME PLANA
1. Naziv i sedište firme: Samostalna trgovinska radnja „VOLLEYBALL“, Karadjordjeva 78, 14000 Valjevo
2. Delatnost: Prodaja sportske opreme
3. Vrsta delatnosti: Uslužna delatnost
4. Svojinski sastav: Samostalna trgovinska radnja
5.Kadrovski sastav: Preduzetnik i dva prodavca
6. Stanje objekta: Stambena zgrada – lokal u prizemlju
7. Stanje finansija: Vlasnik poseduje sopstveni kapital, tako da nisu potrebna dalja potraživanja
b) POLOŽAJ GRANE
Pored toga što u gradu Valjevu postoji više radnji ovog tipa, sa aspekta tražnje, mislim da će ponuđena roba imati odličan prolaz na tržištu. Kupci, tu prvenstveno mislim na mlade koji su najzainteresovaniji za ovaj asortiman, mada ne treba potceniti ni stariju populaciju, koja će pre nego što kupi bilo koji od proizvoda koji se nalaze u mojoj ponudi, prvo će pretražiti nekoliko radnji ovog tipa, pa će tek onda napraviti izbor za kupovinu. Moja roba treba da bude potrebnog kvaliteta, prestižnih marki proizvođača i povoljnih cena, da bi pokrila sve želje i zahteve kupaca. Osim toga,potrebno je pratiti stalne promene i inovacije u modnim i kvalitativnim trendovima na tržištu, kako bih uspela da imam aktuelnu ponudu, odolim konkurenciji, zadržim svoje kupce i pridobijem nove.


SADRŽAJ

UVOD
CILJEVI 5
PLAN POZICIONIRANJA 5
a) rezime plana 5
b) položaj grane 5
c) misija preduzetnika i njegove firme 6
d) opis firme 6
e) plan biznisa 6
f) lokacija poslovnih punktova 7
g) ocena sebe 7
MENADŽMENT PLAN 8
a) plan usluga 8
b) plan pripremnih aktivnosti 9
c) plan kadrovanja 9
d) plan objekata i poslovnog prostora 10
e) plan opreme, uređaja i prateće infrastrukture 10
f) swot analiza 10
g) kritične tačke 11
h) prikaz menadžmenta 12
i) strategija razvoja 12
j) plan zaštite biznisa 12
MARKETING PLAN 13
a) marketing informacioni sistem 13
b) funkcije biznisa na tržištu 14
c) društveno i ekonomsko okruženje 14
d) ciljno tržište 15
e) dimenzije i morfologija tržišta 15
f) specifičnost tržišta 15
g) kritični faktori uspeha 16
h) marketing miks 16
i) analiza vrednosti 17
j) konkurencija 17
k) komparativne prednosti 18
l) karike robnog prometa 18
m) opseg tržišnog pokrivanja 18
n) izvor snabdevanja 18
o) plan nabavke 19
p) plan logistike 19
q) plan komuniciranja 20
r) plan promocije 20
s) plan cena i plan prodaje 20
t) plan prodaje 20
FINANSIJSKI PLAN 21
a) pretpostavke finansijskog plana 21
b) analiza i ocena isplativosti finansijskog poduhvata 21
c) plan izvora sredstava 22
d) bilans stanja 22
e) bilans uspeha 23
OCENA IZVODLJIVOSTI 24
a) izvodljivost biznis plana 24
b) kontrola biznis plana 24
c) realizacija biznis plana 24