Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Email i database marketing - diplomski rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Email i database marketing - diplomski rad (/Thread-email-i-database-marketing-diplomski-rad)


Email i database marketing - diplomski rad - Dzemala - 21-05-2010 10:12 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Osnove Interneta postavljene su u Americi karjem 60-tih godina, zajedničkim ulaganjem vlade i Ministarstva za odbranu. Projekat je nosio naziv ARPAnet (Advance Research Project Agency network).

Tokom 70-tih godina mreži se priključuju američki univerziteti, a 80-tih akademske institucije iz Evrope

Početkom ove decenije Internet izlazi iz akademskog okruženja omogućavajući pristup svim zainteresovanim pojedincima i organizacijama. Na taj način postaje „globalna svetska mreža“, „informacioni autoput“, „mreža svih mreža“, ...

Internet se razvio zahvaljujući, pre svega razvoju PC tehnologije, koji je krajem osamdesetih godina omogućio pristup mreži milionima korisnika širom sveta. Poslovni ljudi su vrlo brzo naslutili sav potencijal koji Internet pruža, naročito kao novi distributivni kanal i propagandni medij.

Internet se može definisati kao neprofitna, rastuća, globalna mreža svih mreža koja povezuje korisnike širom sveta.
Korisnici mogu biti svi: pojedinci, organizacije, kompanije, vlade, škole, fakulteti i ad hoc grupe. Njima je omogućeno:

• Pretraživanje, prikupljanje i čitanje na milione datoteka koje su smeštene na raznim računarima širom sveta.
• Razmena elektronske pošte (e-mail), sa bilo kojim od preko 400 miliona korisnika, koji imaju svoju e-mali adresu na Internetu.
• Pretraživanje i preuzimanje shareware i komercijalnog softvera.
• Korišćenje baza podataka raznih organizacija, pojedinaca i vlada.
• Pristup usko orijentisanim diskusionim grupama (više od 50000 različitih tema).
• Slanje i primanje raznih datoteka (iz tabelarnih programa, CAD-a, word procesor-a, i sl.).
• Slanje i primanje slika, muzičkih zapisa i video sekvenci.
• On-line praćenje radio i TV programa.
• Formiranje privremenih ili stalnih diskusionih/radnih grupa.
• Pretraživanje (browse) resursa javnih i privatnih informacionih servisa.
• Pretraživanje kataloga javnih, univerzitetskih i istraživačkih biblioteka.
• Pretraživanje i naručivanje raznih magazina.
• Pregled kataloga proizvođača roba i usluga.
• Komunikacija u realnom vremenu, (chat) putem tastature a uz pomoć glasa i slike.
• Postavljanje sopstvene prezentacije i promocije (svoje firme, proizvoda ili sebe lično – home page).
• Sprovođenje test marketinga.
• Distribucija elektronskih publikacija.
• Prodaja proizvoda i usluga.

Internet predstavlja pokretač promena u tradicionalnom pristupu marketingu donoseći novi način razmišljanja, novi masovni medij i novu kulturu ponašanja i pristupa, nešto što nikada ranije nije bilo viđeno u marketingu....

SADRŽAJ


1.UVOD 4
1.1. INTERNET MARKETING 5
2. DIRECT MARKETING 8
2.1. UVOD - OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE 8
2.2. OSNOVA DIRECT MARKETING-A 8
2.3. OSNOVNI PROCES DIRECT MARKETING-A 9
2.4. OSNOVNE DISCIPLINE DIRECT MARKETING-A 9
2.5. SLAGANJE TELEKOMUNIKACIONOG MARKETING PROCESA SA PROCESOM DIRECT MARKETING-A 12
2.6. PRIMENA DIRECT MARKETING-A 13
3. EMAIL MARKETING 14
3.1. UVOD - OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE 14
3.2. EMAIL KAO JEDAN OD OSNOVNIH SERVISA INTERNETA 15
3.2.1. VIDOVI AUTOMATIZACIJE U KOMUNIKACIJI EMAIL-OM 16
3.2.2. BUDUĆNOST EMAIL SERVISA 21
3.3. KAMPANJA EMAIL MARKETING-A 22
3.4. EMAIL MARKETING STRATEGIJE 26
3.5. MARKETING NA OSNOVU DOZVOLE (PERMISSION MARKETING) 30
3.6. SPAM 32
3.6.1. KULTURNA KOMUNIKACIJA NA INTERNETU (NETETIKECIJA) I SPAM 32
3.6.2. RAZLOG ZAŠTO POJEDINE KOMPANIJE KORISTE SPAM PORUKE 34
3.6.3. BORBA PROTIV SPAMA 35
3.7. ZNAČAJ EMAIL MARKETINGA (MARKETINGA PUTEM EMAIL SERVISA) 37
3.8. PREDNOSTI EMAIL MARKETING-A 38
3.9. NEDOSTACI EMAIL MARKETING-A 40
4. DATABASE MARKETING 41
4.1. UVOD - OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE 41
4.2. KORIŠĆENJE BAZE PODATAKA 42
4.3. OSNOVNE FUNKCIJE DATABASE MARKETING-A 43
4.3.1. PODSISTEM ISPITIVANJA I IZVEŠTAVANJA 43
4.3.2. ANALITIKA 47
4.3.3. UPRAVLJANJE PROCESOM 49
4.4. ARHITEKTURA DATABASE MARKETING-A 51
4.4.1. SKLADIŠTENJE PODATAKA 51
4.4.1.1. PRVA KOMPONENTA OKRUŽENJA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA - PRIBAVLJANJE PODATAKA 51
4.4.1.2. DRUGA KOMPONENTA OKRUŽENJA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA - SKLADIŠTENJE PODATAKA 55
4.4.1.3. TREĆA KOMPONENTA OKRUŽENJA ZA SKLADIŠTENJE PODATAKA - PRISTUP PODACIMA 56
4.5. PRIMENA DATABASE MARKETINGA U TELEKOMUNIKACIONOJ KAMPANJI 57
4.5.1. SOFTVER ZA UPRAVLJANJE KAMPANJOM 58
4.5.2. PROCES UPRAVLJANJA KAMPANJOM 59
4.5.3. KAKO DA UPRAVLJANJE KAMPANJOM FUNKCIONIŠE PREKO SVIH MEDIJA 62
4.6. PREDNOSTI DATABASE MARKETING-A 64
4.7. NEDOSTACI DATABASE MARKETING-A 65
5. ZAKLJUČAK 66
6. LITERATURA 67
7. WEB IZVORI 68