Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje rizicima osiguranja - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Upravljanje rizicima osiguranja - diplomski (/Thread-upravljanje-rizicima-osiguranja-diplomski)


Upravljanje rizicima osiguranja - diplomski - Maja - 18-01-2012 10:42 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD
U osnovnom smislu, osiguranje je privredna, uslužna delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od posledica dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se obezbeđuje neophodna sigurnost u privredi i društvu u celini. Pravna lica i pojedinci izloženi su neprekidnoj mogućnosti dešavanja opasnosti koje mogu prouzrokovati štetu. Osiguranje predstavlja jedan od najvažnijih vidova obezbeđenja od takvih događaja i predstavlja ekonomsku nužnost svakome ko vodi računa o bezbednosti u poslovanju i svakodnevnom životu. Reč osiguranje u stručnom smislu i svakodnevnom govoru ima nekoliko značenja :
• U osnovnom smislu, ono podrazumeva privrednu, uslužnu delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od posledica dešavanja brojnih opasnosti. Na taj način se stvara neophodna bezbednost u privredi i društvu u celini.
• Pod osiguranjem se podrazumeva i zaključeni ugovor o osiguranju.
• Ovaj izrazo buhvata i pojam osiguravajućeg društva kao preduzeća koje se u svom poslovanju mora pridržavati ustaljenih načela struke.
• Kada se kaže osiguranje, u nekim slučajevima se misli na vrstu osiguranja.
• Pod ovim pojmom može se takođe podrazumevati svota osiguranja koju osiguravač isplaćuje osiguraniku po nastupanju osiguranog slučaja.
• Ponekad reč osiguranje znači i tržište osiguranja.
Sama reč osiguranje označava sigurnost, poverenje u nešto, obezbeđenje i izražava svrhu osiguranja koja se uopšteno sastoji u pružanju neke sigurnosti . Osiguranje u najširem smislu predstavlja zaštitu imovinskih interesa fizičkih i pravnih lica prilikom realizacije rizika, odnosno nastupanja osiguranih slučajeva na račun fondova osiguranja formiranih naplatom premija tih lica.
Kroz različite vidove pokrića, odnosno vrste zaštite, delatnost osiguranja je prisutna u svakodnevnom životu. Pravna lica i pojedinci izloženi su neprekidnoj mogućnosti dešavanja opasnosti koje mogu prouzrokovati štetu. Osiguranje predstavlja jedan od najvažnijih vidova obezbeđenja od takvih događaja i predstavlja ekonomsku nužnost svakome ko vodi računa o bezbednosti u poslovanju i svakod-nevnom životu.

Sadržaj

UVOD
1 Upravljanje rizicima osiguranja 3
1.1 Uloga menadžmenta u upravljanju rizikom 3
1.1.1 Definisanje poslovnog rizika 5
1.1.2 Kako upravljati rizikom u poslovanju? 6
1.1.3 Rizici i transparentnost poslovanja 11
1.2 Uloga menadžmenta u upravljanju rizikom u osiguravajućim društvima 17
1.2.1 Metode postupanja sa rizikom 19
1.2.2 Portfolio rizika osiguravajućih društava 22
1.2.3 Proces upravljanja rizikom u osiguravajućim društvima 23
1.2.4 Prenos rizika osiguravajućih društava 28
ZAKLJUČAK 34
LITERATURA 38