Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj obuke prodavca na lojalnost kupca - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Uticaj obuke prodavca na lojalnost kupca - diplomski (/Thread-uticaj-obuke-prodavca-na-lojalnost-kupca-diplomski)


Uticaj obuke prodavca na lojalnost kupca - diplomski - Maja - 18-01-2012 10:37 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Organizaciono učenje je proces kojim organizacija, slično pojedincu, prilagođava svoje ponašanje na osnovu iskustva. Osnovne karakteristike ovog tipa učenja su da tamo gde organizacija može da transformiše znanje u stvarno ponašanje, ona podstiče pitanja i eksplicitno priznaje greške kao deo procesa učenja. Ona pokušava da reši trenutne probleme i nauči iz procesa, praktikuje lični razvoj i učenje kroz akcije i ohrabruje testiranje i eksperimentisanje.
Ocenjivanje je sredstvo kojim se performanse mogu izmeriti, nadgledati i kontrolisati. Postoje prednosti procesa ocenjivanja i intervjua, ali i evidentni nedostaci. Intervju ocenjivanja pomoćiće menadžeru da utvrdi potrebe za obukom i razvojem. Organizacije obično uvode sisteme ocenjivanja da bi obezbedile puno korišćenje i razvoj svojih zaposlenih. Ocenjivani može koristiti ovaj proces da bi upravljao sopstvenim planom karijere.
Neće svi zaposleni koristiti proces ocenjivanja kao pomoć upravljanju svojim planovima karijere. Za neke, to će biti način za ocenu razvoja veština. Svi zaposleni imaju ciljeve i oni treba da razvijaju svoje sposobnosti i talente, a pomažući im da se razviju do potencijala koji imaju, organizacija će ih s jedne strane učiniti zadovoljnijim, a s druge strane imati mogućnost da koristi njihove novostečene veštine. Trener ili menadžer obuke ima četiri osnovne odgovornosti:
Planiranje i organizovanje aktivnosti obuke- ovo obuhvata određivanje fizičkih objekata i opreme i utvrđivanje ljudskih resursa obuke ( to jest, predavači, vođe kursa, instruktori); ponekad se može javiti potreba za obukom trenera
Određivanje i upravljanje aktivnostima obuke- ovo obuhvata utvrđivanje strukture kursa, nastavnog plana i programa i uspostavljanje ručnog ili kompjuterizovanog sistema evidentiranja
Usmeravanje aktivnosti obuke- nadgledanja standarda i aktivnosti
Konsultovanje i savetovanje- o pitanjima obuke i o tehničkim pitanjima [5].

Sadržaj

UVOD
1 Obuka zaposlenih 5
1.1 Principi obuke u preduzećima 5
1.2 Principi interne obuke za timove 6
1.3 Prihvatanje novih znanja 7
1.4 Uloga menadžmenta u obuci zaposlenih 10
1.5 Planiranje obuke 11
1.6 Zadovoljavanje potreba za obukom 13
2 Lojalnost kupaca 18
2.1 Merenje lojalnosti kupaca 19
2.2 Kreiranje lojalnosti 20
2.3 Program obuke zaposlenih za podsticanje lojalnosti gostiju u kompaniji Best Western 22
ZAKLJUČAK 27
LITERATURA 28