Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Doživotno obrazovanje kao metoda upravljanja ljudskim resursima - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Doživotno obrazovanje kao metoda upravljanja ljudskim resursima - diplomski (/Thread-do%C5%BEivotno-obrazovanje-kao-metoda-upravljanja-ljudskim-resursima-diplomski)


Doživotno obrazovanje kao metoda upravljanja ljudskim resursima - diplomski - Maja - 17-01-2012 08:46 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

УВОД

Данас кадровско оспособљавање организације постаје један од најважнијих облика управљања и развоја људских ресурса. Тржишна оријентација компанија све више својих материјалних ресурса - новца, времена, информација и енергије посвећује образовању и сталном обучавању запослених. Менаџмент све више схвата да су континуирано образовање и стручно усавршавање један од најефикаснијих начина конкурентске предности, основна предност код уласка у тржишну утакмицу и надметању са конкурентским и сличним компанијама. Та сазнања су резултат великих и брзих промена у спољњем и унутрашњем окружењу, где савремене компаније знања људских ресурса стално иновирају, а стицања нових стављају у прави план, сматрајући знање основним капиталом и полугом развоја. Бројна истраживања указују да конкурентне компаније на Западу годишње улажу између 3 и 5% свога прихода на образовање људских ресурса. Код неких су та улагања и виша, ако је реч о промени стратегије, увођење програма побољшања квалитета и слично.

У свету којем тежимо да се приближимо знање је постало најважнији економски чинилац: оно је главни састојак онога што се купује или продаје и основни ресурс са којим људи раде. Због тога ово питање, у време када нам се светски стандарди пословања изненадно намећу као услов, више не треба да представља далеку академску и теоријску расправу која нас не "дотиче", већ врло практично и животно питање којем наши менаджери морају да посвете дужну пажњу. Време у којем је више средстава улагано у цвеће које се налази у предворјима пословних зграда него у људе који се у њима налазе, треба да остане заувек за нама. Време сакривања и изговора је прошло, сада се треба суочити са одговорностима које намеће изградња модерне организације која ће бити конкурентна на глобалном тржишту.

Суочене са сталним променама и непредвидљивим пословним амбијентом, све већи број компанија у свету увида да њихов највећи капитал нису њихове непокретности или новац који имају у банци, већ знања која поседују њихови запослени. Када људи који воде компаније схвате и прихвате ову чињеницу, природно се намеће потреба да се промени и начин гледања на организацију, менаџмент, ресурсе, пословне моделе, уредности, корпоративну културу и лидерство.

Садржај

УВОД
1 Управљање људским ресурсима 3
1.1 Људски ресурси 3
1.2 Људски ресурси као савремени менаџмент концепт 5
1.3 Циљеви управљања људским ресурсима 6
1.4 Активности управљања људским ресурсима 7
1.5 Шта је управљање људским ресурсима? 8
1.6 Чему служи систем за управљање људским ресурсима? 9
1.7 Развијање људских ресурса 10
2 Образовање запослених 11
2.1 Фактори успешности образовања и учења 13
2.2 Мотивација за учење запослених 13
2.3 Учећа организација у процесу образовања запослених 14
2.4 Основне претпоставке квалитетног образовања запослених 15
2.5 Организационо учење и образовање 17
3 Управљање људским ресурсима у области образовања 24
4 Пример образовања људских ресурса 28
4.1 Образовање кадрова за агробизнис 28
4.2 Мотивација запослених у агробизнису 30
ЗАКЉУЧАК 33
ЛИТЕРАТУРА 35