Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Država - Sociologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Država - Sociologija (/Thread-dr%C5%BEava-sociologija--45337)


Država - Sociologija - derrick - 08-01-2012 07:41 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U najopštijem smislu, pod društvenim grupama podrazumevaju se svi oblici udruživanja i okupljanja, pojedinaca koji se povezuju u cilju ostvarenja nekog zajedničkog interesa ili zadovoljenja date potrebe.
Žorž Gurvin u svojoj čuvenoj „Sociologiji“, sociološki drfiniše grupu kao stvarnu ali parcijalnu kolektivnu jedinicu, pristupačnu direktnom promatranju i zasnovanu na aktivnim kolektivnim stavovima, jedinicu koja ima da ostvari zajedničko delo;nju obeležava jedinstvo stavova, tvorevina i ponašanja, ona sačinjava strukturu društvenog okvira.
Grupa je temeljna jedinica promatranja u sociologiji: “Kad god se ljudi skupljaju ili deluju međusobno, nastaje struktura socijalnih odnosa. Neki ljudi ubrzo preuzimaju vođstvo, drugi postaju sledbenici, nastaju prijateljstva i antipatije. Javljaju se odnosi nadređenosti i podređenosti, antagonizma i simpatije, pa deluju na članove grupe kao socijalne sile.
Društvene grupe definišemo kao tvorevine kolektivnog društvenog života koje posreduju između pojedinca i društva. Reč je o društvenim grupama kao relativno stabilim strukturama, sa unutrašnjom organizacijom i svešću pojedinca o grupnoj pripadnosti.
Najglobalnije rečeno pod pojmom društvena grupa podrazumevamo najrazličitije oblike udruživanja ljudi radi zadovoljavanja određenih potreba, ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva. Nastanak i razvoj društvenih grupa uslovljen je podelom rada i društvenim potrebama ljudi.


SADRŽAJ


UVOD 2
1 PODELA DRUŠTVENIH GRUPA 3
2 DRŽAVA 5
3 MIŠLjENJE Lj. TADIĆA O POJMU DRŽAVE 7
4 MIŠLJENJA POZNATIH FILOZOFA O DRŽAVI 8
5 DRŽAVA U SOCIOLOŠKOM SMISLU 8
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10