Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vozd Karadjordje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Vozd Karadjordje (/Thread-vozd-karadjordje)


Vozd Karadjordje - Vesnica - 18-05-2010 10:15 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz istorije.

Đorđe Petrović Karađorđe, rođen je najverovatnije 16. novembra (po starom kalendaru 3. novembra) 1762. godine (po nekim podacima 1752. godine) u Viševcu u Osmanskom carstvu (danas Srbija) na Đurđic, od oca Petra i majke Marice.
Kažemo najverovatnije, jer se za godinu rođenja pominju period od 1749. do 1770. godine.
Karađorđe je osnivač srpske kraljevske loze Karađorđevića.

Predmet ovog rada u nastavku biće ova značajna ličnost i heroj srpske istorije, Đorđe Petrović zvani Karađorđe.
U sklopu rada, biće obuhvaćene sledeće teze:
- život Đorđa Petrovića Karađorđe,
- njegov značaj i učestvovanje u prvom sprsko ustanku i
- njegova smrt.

Vožd Karađorđe

Život Vožda Karađorđa


Ni danas ne raspolažemo sigurnim podacima o vremenu kada je rođen Đorđe Petrović, iako se o ovom problemu raspravljalo više puta.
Po jednoj verziji, Karađorđevi preci potiču iz Vasojevića. Po Radošu Ljušiću u jednoj od poznatijih seoba srpskog naroda, pod patrijarhom Šakabentom 1737. – 1739. godine, doselili su se Karađorđevi preci, najverovatnije, sa hercegovačko - crnogorskih brda u Šumadiju. Ova seoba, kao što je i dotad bivalo, usledila je kao posledica austrijsko-turskog rata 1737-1739. godine u kojem su učestvovali Srbi.
Pred naletom Turaka sklanjao se i Karađorđev deda Jovan, sa mnogobrojnom porodicom. On se, iz nepoznatih razloga, zadržao na području Srbije koju je između prethodnog i ovog rata, držala Austrija odvojivši se tako od matice izbeglica koja se uputila preko Save i Dunava. Ako se može verovati ovoj priči o preseljenju Karđorđevih predaka u vreme pomenute seobe, onda je ona obavljena s izvesnim zakašnjenjem, prouzrokovanim određenim teškoćama, koje su im onemogućile da se na vreme prebace na sever, preko reka, pre nego što je tu dospela turska vojska.
Prema ustaljenom pravilu serhata, raja je najbolje živela u pograničnim pojasima. Zna se da je deo pobunjenika i učesnika Druge velike seobe ostao na području Beogradskog pašaluka, tek povraćenog od Turaka. Kao i sve prethodne seobe, i ovu je pratila neizbežna kuga, koja je kod unezverenog naroda pojačavala već urođeni strah od prokletih Agarjana. Možda bi se i u ovim pojavama mogao naći uzrok seobi Karađorđevih predaka.
Karađorđe je svoje prezime mu je po ocu Petru. Ime je dobio po svetitelju koje kao da je nagoveštavalo da će Đorđev život biti mučenički. To je, nesumnjivo, uticalo, još tokom ustanka, a pogotovu posle ubistva, da nastane nekoliko legendi sa nebeskim i ljudskim znamenjima pri njegovom rođenju. Zabeleženo je, tako, da se neobična svetlost pojavila na nebu u trenutku njegovog rođenja, da je imao krilca pod pazuhom i da je majka ugledala na njegovim grudima mesec. Pomenuto islamsko znamenje i prisustvo Turčina seoskog spahije, njegovom dolasku na svet, što beleže svi memoaristi, trebalo je da nagovesti buduće znamenite događaje.
Karađorđe potiče iz siromašne porodice. Majka mu je bila Marica Živković iz Masloševa u Šumadiji. Njegov otac je zbog siromaštva često menjao spahije i mesto boravka, obzirom da Turci raju nisu preterano vezivali za baštinu. Kako je Đorđe stasavao i služio kod imućnijih Srba i Turaka, tako se i njihova materijalna situacija popravljala.
Sredinom 1787. godine njegova porodica je prebegla u Srem da bi izbegli tursku odmazdu. Karađorđe je stupio u službu manastira Krušedola, a krajem iste godine je učestvovao u neuspelom austrijskom napadu na Beograd.
Za vreme austrijsko-turskog rata borio se u zapadnoj Srbiji i tada je stekao dragoceno vojničko iskustvo, koje će primeniti u Prvom srpskom ustanku.
Vožd Karađorđe se bavio trgovinom, hajdukovao i često dolazio u sukob sa Turcima.
U svojoj mladosti vožd Karađorđe se često i veoma oštro suprotstavljao turskim zulumima, sukobljavajući se sa nasilnicima. Posle jednog takvog sukoba na kragujevačkom drumu i ubistva Turčina, a plašeći se turske odmazde, Karađorđe je morao sa porodicom da napusti Srbiju.
Kažu da je Napoleon Bonaparta jednom nazvao Karađorđa Petrovića najvećim vojskovođom savremenog sveta.


SADRŽAJ

1 UVOD 2
2 Vožd Karađorđe 3
2.1 Život Vožda Karađorđa 4
2.2 Vožd Karađorđe i Prvi srpski ustanak 8
2.3 Smrt Vožda Karađorđa 14
3 ZAKLJUČAK 17
4 LITERATURA 18