Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Njutnovi zakoni - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Fizika (/Forum-fizika)
+---- Tema: Njutnovi zakoni (/Thread-njutnovi-zakoni)


Njutnovi zakoni - Vesnica - 16-05-2010 07:21 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz fizike.

Физика проучава грађу и опште особине материје, узајамно дејство тела као и промене које се услед тога дешавају. На који начин?
„На располагању су нам три основна начина истраживања природе: посматрање, размишљање и експеримент. Посматрањем се сакупљају чињенице, размишљањем се оне комбинују, а експериментом се проверава резултат таквог комбиновања“ написао је Дени Дидро (Denis Diderot) француски филозоф и просветитељ. Наравно прави начин је истовремено коришчење ова три начина. Експериментима и посматрањем чему не служе“
Исак Њутн(Isaac Newton)

Физика проучава грађу и опште особине материје, узајамно дејство тела као и промене које се услед тога дешавају. На који начин?
„На располагању су нам три основна начина истраживања природе: посматрање, размишљање и експеримент. Посматрањем се сакупљају чињенице, размишљањем се оне комбинују, а експериментом се проверава резултат таквог комбиновања“ написао је Дени Дидро (Denis Diderot) француски филозоф и просветитељ. Наравно прави начин је истовремено коришчење ова три начина .
Експериментима и посматрањем уочавају се различита својства објеката и процеса. Да би се те разлике могле описати потребно је извршити упоређивање одговарајућих особина. У физици је скоро увек резултат таквог упоређивања неки број. Када се резултат упоређивања неке особине може исказати неким бројем, онда се таква особина назива физичка величина.
Проучавањем експерименталних чињеница увиђа се да постоји непроменљива узајамна зависност између неких физичких величина. Физички закон представља исказ те зависности. Физички закон се увек може изразити у облику формуле, која представља функционалну зависност између бројних вредности физичких величина.
Ако су испуњени потребни услови, физички закон омогућава да се предскаже ток неке појаве или промене особине материје. Треба нагласити да сваки физички закон важи у одређеним условима. Неки закони имају мању, а неки већу област важења, неки важе једним, а неки под другим околностима, па се зато морају исказати услови под којима закон важи.

ДЕМОНСТРАЦИОНИ ОГЛЕДИ

За успешно показивање физичких појава, процеса законитости или одговарајућих објеката као и начина њиховог рада, користе се демонстрациони огледи.
У извођењу демонстрационих огледа, поред наставника, потребно је да буду укључени и ученици.
Сврха демонстрационог огледа је у томе да се