Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mala tela suncevog sistema - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Fizika (/Forum-fizika)
+---- Tema: Mala tela suncevog sistema (/Thread-mala-tela-suncevog-sistema)


Mala tela suncevog sistema - Vesnica - 16-05-2010 07:15 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz fizike.

Sunce, čija masa čini oko 99,9٪ ukupne mase celog Suncevog sistema, predstavlja dinamički centar oko koga obilazi devet poznatih planeta: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Njih prate sateliti, nekoliko stotina hiljada do sada poznatih asteroida, planetoida, veliki broj kometa i bezbroj meteorskih tela.
Upravo oni (asteroidi, planetoidi, komete i meteori) čine jedan od najzanimljivijih i najmisterioznijih elemenata Suncevog sistema. Njihov nastanak se ne može precizno odrediti i postoji više teorija.

Komete

Pojava komete na nebu je los znak. Jer kometa najavljuje kugu, rat, smrt, propast kraljeva i država, poraz u ratu. Godine 1517. jedna kometa je najavila uništenje astecke civilizacije koja je usledila četiri godine kasnije.
Mnogo pre toga jedna kometa je bila vesnik Cezareve pogibije. A Velika kometa iz 1811. pretskazala je poraz Napoleona u ratu sa Rusima. Ova kometa se pominje u romanu Rat i mir, ali je za Pjera Bezuhova ona imala sasvim drugo značenje. Činjenica je medjutim da je sledece godine izuzetno dobro rodilo grozdje. A Napoleon je zaista bio poražen.
A 1910. mnoge je zahvatila panika jer je te godine Zemlja prolazila kroz rep Halejeve komete. Vise godina pre toga utvrdjeno je u repovima kometa prisustvo cijana i mnogi su se spremali za sudnji dan.
as l kod nas je kometa najavljivala nesreću, cesto rat. Ko je umeo da "čita" komete znao je s kojim susedom ćemo ratovati. O tome je govorio smer repa komete. A duzi rep je značio da će i rat biti duzi.
Ponekad je karneta najavljivala opasnost za vladara pa se govorilo da je jedna kometa označila i smrt kneza Miloša. A u jednom zapisu stoji da je kometa iz 1456. donela kugu. Bila je to inače Halejeva kometa.
Medjutim neki kod nas smatraju da je pojava komete dobar znak za Srbiju. Drugi su se slagali sa tim, ali samo ako se kometa javila na istoku.
Kod nas se inače u narodu kometa zove repata zvezda ili samo repatica, zatim zastavusa i barjaktarusa. Rec kometa je grčkog porekla u značenju "kosmata zvezda" posto su Helenima činilo da je rep komete zapravo kosa. Doduše, Vaviloncima je rep ličio vise na bradu.
A krajem XVI veka pojavilo se u svetu učenje po kome su komete ljudski gresi zgusnuti u oblak gustog dima. Kod nas se u staro vreme opet govorilo da su komete nesrecne majke koje su izgubile svoju decu pa lutaju nebom sa, od žalosti, raspuštenom kosom.
Po nešto naucnijem mišljenju komete su vlažna isparenja koja postaju zapaljiva "kad na velikoj visini dodju u dodir sa ognjem".