Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Berza Bosne i Hercegovine - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Berza Bosne i Hercegovine (/Thread-berza-bosne-i-hercegovine)


Berza Bosne i Hercegovine - Dzemala - 16-05-2010 06:39 PM

[align=justify]Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Обележје савремених финансијских тржишта је стално креирање нових финансијских инструмената и брисање граница између националних тржишта. Настају нови финансијски инструменти, нарочито на тржишту финансијских деривата. Усавршавају се телекомуникациони системи и информациона технологија, што омогућава електронски пренос података, који је претпоставка за континуирану трговину и дематеријализацију трговине, аутоматизовано салдирање операција и сл. Перманентно се усавршавају постојеће и стварају нове институције на финансијском тржишту. Савремена финансијска тржишта карактеришу континуелност, интернационализација и глобализација, финансијске иновације и дерегулациони токови.

Стални развој комуникација ствара услове за континуирано функционисање финансијских тржишта, односно за непрекидност у њиховом раду. Током целог радног дана на њима се непрекидно формирају цене, а за то време се извршавају налози купаца и продаваца. Уз помоћ савремене информационе технологије могуће је 24 сата дневно пратити трансакције и обављати трговину на скоро свим финансијским тржиштима света. Интернационализација и глобализација финансијских тржишта означавају процес интеграције националних финансијских тржишта у једно интернационално (међународно) финансијско тржиште. Тако се привредним субјектима пружа могућност да прикупљају слободна финансијска средства и изван граница своје националне привреде. Ови процеси одвијају се паралелно са развојем међународног тржишта ино-обвезница, нарочито тржишта евро-обвезница. Евро-обвезнице дају могућност емитенту да их емитује у валути која се разликује од валуте земље у којој се врши емисија.

На финансијским тржиштима у свету последњих година појавио се велики број финансијских иновација. Оне доприосе ширењу послова на финансијским тржиштима. Финансијске иновације су прошириле финансијске инструменте. Оне доприносе процесима интернационализације и глобализације финансијских тржишта. Разлози који доводе до увођења финансијских иновација су: нестабилност и неизвесност у привредним системима великог броја земаља, повећање учесника на финансијским тржиштима, технички и технолошки развој, тежња за побољшањем финансијске ситуације привредних субјеката, тежња ка избегавању прописа из области финансијског пословања и сл. Велики је број финансијских иновација, а најзначајније су: фјучерс уговори, опције, обвезнице са променљивом каматном стопом, свопови аранжмани, кредитне картице, електронски новац, хипотекарне заложнице и сл.

Финансијска тржишта и понашање учесника на њима регулише држава својим прописима. Постоје знатне разлике у погледу регулисања финансијско-тржишног система од стране појединих земаља. У условима све веће глобализације светских финансијских тржишта јавља се проблем компатибилности регулативе између различитих земаља. Отуда и потреба међусобног усклађивања регулативе различитих земаља.

БиХ берзa – начин функционисања


Трговање на БиХ берзи се одвија преко берзанских посредника, чланова берзе. Користи се електронски систем трговања развијен на Љубљанској берзи. Чланови берзе могу бити предузећа за пословање са хартијама од вриједности и банке са сједиштем у Републици Српској и Федерацији БиХ. Чланови берзе не морају бити акционари берзе. На БиХ Берзи се тргује континуираном методом и методом периодичних аукција са преовлађујућом цијеном. Тргује се пет пута седмично: понедјељак, уторак, сриједа, четвртак и петак.

Континуирани метод трговања: Континуираном методом се тргује акцијама емитената на берзанској котацији. Континуираном методом трговања тргује се и акцијама са слободног берзанског тржишта које испуњавају критеријуме ликвидности. Критеријуми ликвидности су:
• вредност трговања (КМ) са хартијом од вредности подељена са бројем могућих дана трговања мора бити већа или једнака 1.000 КМ,
• број трансакција са хартијом од вриједности подијељен са бројем могућих дана трговања мора бити већи или једнак од 3 и
• број дана трговања хартијом од вриједности подијељен са бројем могућих дана трговања мора бити већи или једнак од 0,50
• Број могућих дана трговања мора бити већи од 30.

Садржај :

УВОД 3
1.1 Појам и дефиниција берзе 4
1.2 БиХ берзa – начин функционисања 5
1.3 Тржишни сегменти на БиХ берзи 7
1.4 Слободно берзанско тржиште БиХ 9
1.5 Улога и значај БиХ берзе 9
1.6 Формирање и кретање цена на БиХ берзи 11
1.7 Стратегија развоја БиХ берзе до 2014 године 13
ЗАКЉУЧАК 16
ЛИТЕРАТУРА 18


[/align]