Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
SWOT analiza Više poslovne škole u Blacu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: SWOT analiza Više poslovne škole u Blacu (/Thread-swot-analiza-vi%C5%A1e-poslovne-%C5%A1kole-u-blacu)


SWOT analiza Više poslovne škole u Blacu - Vesnica - 12-05-2010 09:24 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Viša poslovna škola u Blacu osnovana je 1958. godine u Prištini kao Viša pedagoška škola, koja je bila prva visokoškolska ustanova na Kosovu i Metohiji. Viša pedagoška škola u Prištini je Odlukom Vlade Republike Srbije 24.06.1998. godine transformisana u Višu poslovnu školu sa sedištem u Kosovom Polju. Iz poznatih razloga početkom školske 1999/2000. godine, Škola septembra 1999. godine privremeno dislocirana u Blace, a krajem 2003. godine dobija svoje trajno sedište u ovom gradu. Cilj osnivanja Škole bio je zadovoljenje utvrđenih potreba šire društvene zajednice za kadrovima odgovarajućeg stručnog profila.
Jake strane Više poslovne škole ogledaju se u striktnom pridržavanju plana programa koji je prilagođen modernim unapređenima privredne i društvene nadgradnje. Viša poslovna škola je uspostavila saradnju sa mnogim visokoškolskim ustanovama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu ( Nemačka, Italija, Grčka, Bugarska, ...). Studentima je na taj način omogućena razmena stečenog znanja i iskustva, upoznavanje različitih kultura. Tokom semestra, studentima sa najboljim prosekom omogućen je boravak na pomenutim visokoškolskim ustanovama. Slušajući predavanja eminentnih stručnjaka sa inostranih koledža, studentima se pruža mogućnost da usavrše znanje engleskog jezika. Pored širokog obrazovanja i stručne prakse diplomirani studenti Više poslovne škole stiču takva znanja i veštine koja im omogućavaju odlično snalaženje u različitim situacijama, što im je u budućim pozivima ( ekonomista, menadžera, inženjera, turizmologa, ...) veoma važna i bitna.
Viša poslovna škola preuzela je inovacione inicijative, uspostavlja čvrste i efikasne veze sa strateškim partnerima, radi na usavršavanju programa studijskih oblasti. Studentima omogućava pristup modernoj literaturi i ažurnim informacijama.
Ključna aktivnost škole je adaptiranje na evropske standarde. Od ove godine Škola je započela rad po Bolonjskoj deklaraciji što u mnogo čemu olakšava studiranje.
U Školi trenutno postoji pet laboratorija čiji osnovni zadatak da obezbedi kvalitetno održavanje nastave iz predmeta usko-specijalizovanih oblasti koje se obrađuju na svim odsecima. Vezane su za primenu najnovijih informacionih tehnologija i metoda. Prevashodno su namenjene izvođenju stručne prakse,praktične nastave i labaratorijskih vežbi u procesu realizacije nastavnih planova i Programa Škole. One pružaju punu podršku u istraživačkim, razvojnim i komercijalnim aktivnostima Škole.
Svi računari u laboratorijama su struktuirano umreženi što je rezultat rada laboratorijskog tima za projektovanje i realizacuju računarskih mreža. Zbog specifičnosti zahteva, pri realizaciji ove mreže primenjena su najnovija tehnološka dostignuća iz ove oblasti - Wireless tehnologija računarskog umreženja.
Škola omogućava i studiranje putem interneta.
Višu poslovnu školu u Blacu uspešno pohađa veliki broj studenata sa svih strana Srbije, kao i iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Slabe strane Više poslovne škole je retko naći. Može se izdvojiti jedino to što je Škola sa sedištem u Blacu u maloj sredini na jugu Srbije jer je jug Srbije nejnerazvijeniji deo.
Mogućnosti Više poslovne škole su velike. Višu poslovnu školu u Blacu upisalo je više od 12000 studenata, što je polovina studenata koji pohađaju Niški univerzitet.