Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Koja banka ima najbolje uslove (kamate) u nedelji štednje? - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Koja banka ima najbolje uslove (kamate) u nedelji štednje? (/Thread-koja-banka-ima-najbolje-uslove-kamate-u-nedelji-%C5%A1tednje)


Koja banka ima najbolje uslove (kamate) u nedelji štednje? - Dzemala - 29-10-2011 08:17 AM

U Nedelji štednje koja je pred nama, od 31. oktobra i traje u prvoj nedelji novembra, na jednom mestu brzo i jednostavno uporednim pregledom možete imati uvid u sve uslove štednje koje nude banke na domaćem trištu.

U Nedelji štednje?

Trenutno putem sredstava javnog informisanja i interneta Banke promovišu svoje atraktivne modele koji važe u nedelji štednje odnosno novosti o specijalnim namenskim ponudama i višim kamatama. Ako već niste štediša ovo je prava nedelja da postanete. U tabeli smo pripremili uporedni pregled svih uslova koje su banke ponudile za ovu nedelju štednje.

Specijalne ponude banaka ove godine se veoma razlikuju. Skoro sve banke su se potrudile da ponude nešto novo i drugačije. Banca Intesa je pripremila „Festival štednje“ u kom nudi kamatu na oročenu štednju u eurima do 7.5% i to za depozite oročene do 31.12.2009. godine. Komercijalna banka je imala malo drugačiji pristup i umesto da povećavaju kamatne stope, oni su se okrenuli najmlađim sugrađanima, tako što su svakoj bebi koja se rodila 31.10.2009 poklonili štednu knjižicu „Cvrčak štednje“ sa 50 evra. Hypo Alpe Adriabank ima ponudu oročene štednje do 31.12.2009. sa kamatnom stopom do 6.5%. Banke koje su se ove godine odlučile za model štednje unapred su: Euro bankEFG, AIK banke i Opportunity banka. Findomestic banka je uz malo niže kamatne stope ponudila i osiguranje domaćinstva. Metals banka je korigovala svoje kamatne stope za skoro sve štednje, čak i za dečiju. Poštanska štedionica je ponudila veoma konkurentne kamatne stope za štednju u dinarima, dok su Univerzal banka i KBC Banka odlučile da ponude štednju u devizama. Banke NLB Banka, ERSTE BANK, Agrobanka, Alpha Bank i OTP banka su se potrudile da svoju već postojeću ponudu predstave na interesantan i zanimljiv način. ProCredit banka se takođe okrenula najmlađima i osmislila dan dečije štednje sa vrednim poklonima.Societe Generale banka je pored izdvojene ponude standardnih štednji, dodala i dečiju „Marica parica“ štednju, koja se ističe od drugih štednji po tome što uz saglasnost roditelja postoji mogućnost uplate i drugih lica na dinarski štedni račun. Volksbank je ponudila jedinstven proizvod, a to je Aukcija štednje. Štediše licitiraju za kamatnu stopu i na taj način osiguravaju sebi veoma visoke kamatne stope.Unicredit Bank je ponudila Duplu štednju. Kod ovog modela štednje kamatu koju podignete unapred takođe možete da oročite i tako ostvarite veću dobit.
Dakle pored par izuzetaka, ponuda je fokusirana da se iskoristi prilika što ne postoji oporezivanje dobiti po osnovu štednje u banci kao i sigurnost koju država pruža svim štedišama sa osiguranjem depozita koje je uvela za sve uloge do 50.000 EUR.

Neke od banaka se ove godine nisu potrudile da ponude bolje uslove za štediše.


Kako odabrati štednju? Koja je razlika?

Štednja u bankama je najefikasniji način da sačuvate svoj novac. Jedna od prednosti je što možete na ovaj način i zaraditi u zavisnosti za koji model štednje se i odlučite. Banke:online/ vam omogućavaju da u svakom trenutku imateuvid u uslove koje banke nude i pogledate trenutnu situaciju na tržištu. Prema današnjim uslovima na tržištu štednja u banci je najsigurnija investicija i za pravna i za fizička lica.

Štednja u banci je pouzdana. Možete izabrati model na osnovu vaših potreba i materijalnih mogućnosti u dinarima ili devizama:

1. Štednja na tekućem računu – novčana sredstva ostavljate na svom tekućem računu u dinarima ili devizama i podižete kada vam i zatreba. Na ovakav način nemate mogućnost „dodatne zarade“ jer ne postoje ni kamate.

2. Štednja na a vista štednom računu (štednja po viđenju)– mogućnost odvajanja određene sume novca na mesečnom nivou. Sami određujete koja novčana suma je u pitanju, opet na osnovu vaših materijalnih mogućnosti. Transakcije se mogu vršiti putem trajnog naloga što znači da banka sama skida sa vašeg tekućeg računa predhodno definisana novčana sredstva i prebacuje ih na vaš štedni račun. U slučaju štednje po viđenju, novac možete podizati po potrebi bez gubitka kamate. Uz ovakav način štednje kamata je nešto manja jer vaša sredstva nisu oročena na unapred dogovoreni period.Glavnica uloga se povećava iz meseca u mesec a samim tim i dobit koju ostvarujete. Proizvoljna novčana sredstva ostavljate na svom štednom a vista računu u dinarima ili devizama i podižete ukoliko vam zatreba a kamata se obračunava na trenutna tj postojeća sredstva.

3. Oročena štednja – podrazumeva štednju određene sume novca na određeni vremenski period. Za uzvrat banka vam nudi određenu mesečnu kamatu koju vam isplaćuje nakon perioda oročavanja a koja zavisi od valute, iznosa i vremenskog perioda na koji ste novac i oročili. Ukoliko ipak želite da novac podignete, možete to učiniti osim što ostajete bez kamate na koju bi ste, pod prethodno navedenim uslovima (b), imali pravo. Kod ovakvog modela štednje banke nude različite i modele i uslove koje možete pogledati i uporediti na našim stranama za štednju. Oročena štednja ima prednost što možete sami izabrati da li ćete kamatu podizati mesečno ili na kraju perioda na koji ste oročili vaš novac ili da jednostavno automatski prenesete sredstva.


Štednja za decu?

Tokom istraživanja primetili smo da vrlo malo banaka u ponudi ima štednju za decu. Da li je problem što Banke nemaju fleksibilnost u kreiranju uslova štednje za decu zbog postojećeg zakona? Da bi dete imalo štedni račun podrazumeva po Zakonu da ga može otvoriti zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) i jedino zastupnik ima pravo da uplaćuje novčana sredstva. Po ovom zakonu bake, dake, tetke i ostala rodbina su uskraćeni za mogućnost da štede za svoje mališane.

Nedelju štednje treba iskoristiti i štedeti novčana sredstva koja ne planirate da potrošite ili vam neće trebati i vezati ih na što duži vremenski period po što boljoj kamati a drugi iznos koji će vam možda zatrebati možete oročiti na kraći vremesnki period pod opštim uslovima kod banke.
U priloženoj tabeli vrlo jednostavno možete imati uporedni pregled kamata za štednju kod naših banaka i na osnovu koje možete zaključiti čiji uslovi štednje vam najviše odgovaraju.

Takodje u prilogu mozete videti ponude banaka za nedelju štednje a koje su važile 2009 i 2010 godine.