Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja (/Thread-strane-direktne-investicije-kao-faktor-privrednog-rasta-i-razvoja)


Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja - Vesnica - 08-05-2010 04:57 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Privredni rast predstavlja povećanje nacionalne proizvodnje tokom vremena. To povećanje može se izražavati za cijelu zemlju ili po glavi stanovnika. Pošto se broj stanovnika takođe povećava, rast proizvodnje po stanovniku predstavlja pravu meru ekonomskog napredovanja jedne zemlje.

Tokom privrednog razvoja promjene u sastavu privrede su raznovrsne. One su najizraženije u promjenama u proizvodnom sastavu, odnosno učešću pojedinih djelatnosti
(kao što je poljoprivreda i industrija) u ukupnoj proizvodnji. Privredni rast i promjene sastava u privredi objašnjavaju ekonomsku sadržinu privrednog razvoja. U novije vreme sve veći značaj dobijaju njegovi društveni i ekološki činioci. Za savremeni pristup razvoju očigledno je da se čovjek stavlja u središte pažnje.

Privredni razvoj ima smisla samo ako omogućava bolji život većini stanovništva. Proizvodnja u jednoj zemlji može da raste uz raznovrsne promjene u sastavu privrede. Na privredni razvoj jedne zemlje djeluju brojni i raznovrsni činioci. Oni potiču iz same privrede, ali i iz drugih dijelova društva s kojima je privreda povezana. Činioci razvoja privrede potiču iz njenog prirodnog okruženja, koje predstavlja sveopšti uslov života i rada ljudi i riznicu prirodnih izvora. Prirodnom okruženju pripada i stanovništvo, kao izvor radne snage za potrebe privrednog razvoja. Spisak činioca privrednog razvoja, očigledno je dugačak. U prvi red se stavljaju osnovni proizvodni činioci, čije je prisustvo neophodno u proizvodnji. Njima se priključuje i tehnološki tok.

Osnovni proizvodni činioci se, na nivou ukupne privrede, pojavljuju kao:
•stanovništvo (radna snaga),
•prirodni izvori (predmeti rada) i
•tzv. osnovni proizvodni fondovi (OPF) (sredstva za rad).

Tehnološki napredak je naročito važan činilac privrednog razvoja. Njegov značaj se povećava tokom vremena. Na nižim nivoima razvijenosti, radna snaga je značajan činilac koji, u najvećoj meri, utiče na privredni rast.

Pod tehnološkim napretkom podrazumeva se stalan, na nauci zasnovan tok, koji obuhvata:
•usavršavanje činilaca proizvodnje, načina proizvodnje, uređenja i upravljanja
•proizvodnjom;
•uvođenje novih proizvoda i novih vrsta proizvoda pored već postojećih proizvoda.

Tehnološki napredak povećava valjanost proizvodnih činilaca i podiže korisnost njihove upotrebe, što povoljno utiče na privredni rast. Uz to, on širi krug ljudskih potreba i omogućava da se te potrebe sve potpunije zadovoljavaju. Pod uticajem tehnološkog napretka dolazi i do povoljnih promena u sastavu privrede. Zahvaljujući njemu razgranava se proizvodnja i pojavljuju nove grane, koje snažno doprinose razvoju privrede i društva u celini. Neke države ne mogu dovoljno da ulažu i dalje razvijaju svoju privredu, tako da je onda pomoć u vidu stranih ulaganja preko potrebna.

Stanje SDI u savremenoj razvojnoj etapi,preuzimaju funkciju ključnog faktora,svake privrede i uz trgovinu postaju osnovni mehaznimi globalizacije svetske privrede.

Uslovi rastuće integracije i medjuvezanosti,uz sve ostrije kriterijume konkurentnosti tražili su od preduzeća da nadju efikasne kanale koji će im obezbediti pristup tržištima.SDI u su u tom konteksu pruzile idealno resenje.Putem direktnih investicija u bankarstvu,preduzeća razmeštaju svoje proizovdne sisteme i ostale poslovne funkcije u globalnim razmerama,nastojeći da obezbede najpovoljnije snabdevanje sa jedne strane a sa druge strane najprofitabilniji plasman svojih proizvoda.

Naj taj način,objedinjuje tokove trgovine,kapitala i tehnologije u celinu pod jedinstvenom kontrolom i upravljanjem.SDI bitno utiču na uspostavljanje odnosa na relaciji Istok-Zapad-Zemlje u razvoju.

Odnos snaga u svetu je bitno izmenjem raspadom Istočnog bloka i dramatičnim promenama u zemljama istočne i centralne Evrope,koje su vezane za uvodjenje demokratskih promena. Negativne ekonomske tedencije u zemljama tog regiona mogu biti prevazidjene samo uz podršku medjunarodnog kapitala.

Treću stranu koja zatvara ekonomski mozaik sveta cine zemlje u razvoju (ZUR),čiji je interes za priliv SDI povećan nepovoljnim privrednim tedencijama i zaduženošću.U uslovima kada drugi oblici finansijskog priliva u zemlje u razvoju postaju sve skromniji SDI predstavljaju mogući izvor za zadovoljavanje tih potreba zamalja finansijskim,tehničkim preduzetničkim resursima.

Kvantitativni rast SDI meren je ukupnim SDI stanjem kao sto su:GDP,izvoz i domace kapitalne investicije.Najdinamičniji investicioni period bio je onaj izmedju 1985. i 1990. godine, kada su investicioni tokovi rasli dva puta brže od svetskog bruto proizvoda.U 1995. godine rast SDI takodje pravazilazi stope rasta izvoza roba domaćih investicija i osnovna sredstva (5,3 %)

Oblici stranih ulaganja

Veliki značaj za privredni rast i razvoj zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji imaju strana ulaganja. Dosadašnja iskustva pokazuju da su strana ulaganja igrala značajnu ulogu u strukturnim promenama proizvodnje i izvoza u zemljama korisnicama ovih sredstava. Za zemlje koje imaju otežan pristup međunarodnom tržištu kapitala strana ulaganja predstavljaju „ventil“ za angažovanje inostranih sredstava. Osnovni vidovi stranih ulaganja su: strane direktne investicije (foreign direct investments – FDI), različiti oblici zajedničkih ulaganja (joint ventures), portfolio investicije, ulaganje sredstava u vezi sa privatizacijom (nova ulaganja i preuzimanje vlasništva nad preduzećima kao i razmena spoljnog duga za ulog – debt equality swaps), kao i koncesije.

Strane direktne investicije

Direktne inostrane investicije su pojava kada investitor koji se nalazi u jednoj zemlji (zemlja porekla) stiče aktivu u drugoj zemlji (zemlja domaćin) sa namerom da upravlja ovom aktivom. Pod aktivom se podrazumeva celokupna imovina firme, tj. aktiva obuhvata sva sredstva i prava kojima jedno preduzeće raspolaže. Dimenzija upravljanja je ono što razlikuje inostrane direktne