Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evolucija tumora, dijagnoza tumora i karakteristike malignih tumora - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+--- Tema: Evolucija tumora, dijagnoza tumora i karakteristike malignih tumora (/Thread-evolucija-tumora-dijagnoza-tumora-i-karakteristike-malignih-tumora)


Evolucija tumora, dijagnoza tumora i karakteristike malignih tumora - Vesnica - 04-05-2010 12:36 AM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

U širem smislu pojam "tumor" se koristi za označavanje lokalnog povećanja volumena tkiva koje ima jasnu treću dimenziju, bez obzira na mehanizam njegovog nastanka. U užem značenju pojam "tumor" ukazuje na neoplastično bujanje jedne vrste tkiva. Prema modifikovanoj Borstovoj (Borst) definiciji "Tumor je lokalno, atipično, autonomno, neprestano i nesvrsishodno bujanje tkiva".

Nastaju uvećanjem tkiva ili organa bilo umnožavanjem ćelija, otokom tkiva zbog zadržavanja tečnosti ili krvarenja u tkivu. Ćelija je osnovna jedinica grade tkiva i organa. U tkivima i organima ćelije rastu, razvijaju se, umnožavaju se vršeći svoju unapred određenu funkciju. Stare ćelije nestaju. Taj se proces obnavlja tokom života određenim i utvrdenim redom održavajuci i čineći život.

Ponekad u tom procesu dode do greške koja rezultira nekontrolisanim rastom ćelija koje gube svoju pravu funkciju i koje se nagomilavaju u tkivu čineci tumor. Tumori su štetni po zdrava tkiva jer svojim rastom vrše pritisak na njih, otežavaju protok krvi i normalnu ishranu i funkciju organa.
Uzrok nastanka najveceg broja tumora nije poznat. Na njihovu pojavu ne utiče samo jedan faktor vec više njih. Otkriveni su mnogi faktori rizika za nastanak tumora. Pušenje je jedan od najvecih faktora rizika jer nije samo povezano samo sa nastankom karcinoma pluća vec i sa malignim tumorima drugih organa (dojke, debelog creva, grla, bešike itd). Izloženost jakim UV zracima sunca kao i drugim izvorima zračenja, izloženost kancerogenima kojih ima u hrani, životnoj i radnoj sredini, određene vrste virusa kao humani papiloma virus HPV I HIV su takođe faktori rizika za obolevanje od malignih tumora.

Tumori mogu biti maligni i benigni. Razlika malignih i benignih tumora je u agresivnosti njihovog rasta. U kliničkoj patologiji razlikuje se nekoliko vrsta tumora (sinonimi: blastom, neoplazija, neoplazma):

-Maligni tumori (tumor malignus) se karakterišu infiltrativnim (invazivnim) i destruktivnim rastom, urastaju u zdrava tkiva šireci se u okolinu i imaju sposobnost metastaziranja to jest rasejanja tumora u udaljena tkiva i organe. Nejasno su ograničeni prema okolini, a rastu brže od benignih tumora. Iz početnog mesta nastanka tzv. primarnog tumora maligni tumori se prenose putem krvi, limfe ili migracijom ćelija u udaljena tkiva i organe. Na mestu rasta bolesno i deformisano tumorsko tkivo i tumorske ćelije zamjenjuju zdravo tkivo te tako ti organi gube svoju funkciju ugrožavajući život. U slučaju da se ne leče, dovode do smrti organizma domaćina.
Benigni tumori (tumor benignus) su jasno ograničeni, rastu sporo pri čemu potiskuju i komprimiraju okolno tkivo. Beningni tumori ne daju metastaze i ne infiltrišu zdrava tkiva već ih svojim rastom potiskuju. Najčešće su ograničeni kapsulom. Benigni tumori sami po sebi ne ugrožavaju život ukoliko rastom ne potiskuju neki vitalni organ ili tkivo.

-Semimaligni tumori (zovu se i potencijalno maligni tumori) poseduju sve morfološke karakteristike benignih tumora. Pokazuju sklonost da daju lokalne recidive, što naročito dolazi do izražaja posle neadekvatnog primarnog hirurškog lečenja (delimično odstranjenje tumora).Iako retko, ovi tumori mogu i da metastaziraju. Recidivi ovih tumora mogu maligno da alterišu, a tada se ponašaju kao i svi maligni tumori. U ovu grupu tumora spadaju mikstni tumor pljuvačnih žlezda i ameloblastom.

-Prekanceroze su benigne lezije iz kojih mogu nastati maligni tumori. Prema verovatnoći nastanka malignog tumora, razlikuju se obligatne prekanceroze koje često maligno alterišu (morbus Bowen, melanosis circumscripta praeblastomatosa) i fakultativne prekanceroze koje retko maligno alterišu (hronične ulceracije kože, leukoplakia simplex).

-Intraepitelni karcinom (carcinoma in situ) ima sve karakteristike karcinoma, a nije probio bazalnu membranu.

Pri formiranju naziva za pojedine vrste tumora osnovni princip je da se iza imena tkiva od kojeg potiče tumor dodaje nastavak -oma. Tako se benigni tumori veziva nazivaju fibromi (fibroma), hrskavičnog tkiva hondromi (chondroma), koštanog tkiva osteomi (osteoma), itd. Svi benigni tumori poreklom od žlezdanog epitela nazivaju se adenomi (adenoma). Maligni tumori poreklom od epitelnih tkiva su karcinomi (carcinoma), a od mezenhimnih tkiva su sarkomi (sarcoma).

Nazivu karcinom dodaje se i naziv za histološki tip koji u isto vreme ukazuje i na epitel iz kojeg je tumor nastao. Tako se karcinomi koji su poreklom iz pločasto-slojevitog epitela sa ili bez orožavanja, nazivaju planocelularni karcinomi (carcinoma planocellulare). Maligni epitelni tumor žlezdanog epitela je adenokarcinoma (adenocarcinom). Naziv anaplastični karcinom (carcioma anaplasticum) koristi se kada se tkivo iz kojeg potiče karcinom ne može prepoznati.

Nazivi za pojedine zrele sarkome formiraju se tako što se ispred reči sarkom doda naziv mezenhimnog tkiva iz kojeg je nastao sarkom. Termin fibrosarkom (fibrosarcoma) označava sarkom poreklom od fibroznog vezivnog tkiva, liposarkom (liposarcoma) označava sarkom poreklom od masnog tkiva, hondrosarkom (chondrosarcom) označava sarkom poreklom od hrskavičnog tkiva, itd.

Kod nezrelih sarkoma se iza imena sarkom dodaje naziv kojim se označava tip ćelija koje dominiraju histološkom slikom. Ako na mikroskopskoj slici preovladjuju vretenaste ćelije, u pitanju je sarcoma fusocellulare, okrugle ćelije dominiraju kod sarcoma rotundocellulare, dok su ćelije različitog oblika karakteristika sarcoma polymorphocellulare.

Muškarci i žene podjednako oboljevaju od tumora. Pojedini tumori češci su kod žena i obrnuto. Najčešći benigni tumori kod žena su fibroadenomi u dojkama i miomi materice. Kod muškaraca najcešći benigni tumori su fibromi i lipomi kože i potkožnog tkiva. Maligni tumori takođe imaju različitu distribuciju po polovima pa čak i po geografskim regionima. Tako naprimer maligni melanom se najčešće javlja kod Australijanaca, a karcinom želuca kod Japanaca.