Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Amputacija - neurologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+--- Tema: Amputacija - neurologija (/Thread-amputacija-neurologija)


Amputacija - neurologija - Vesnica - 03-05-2010 10:32 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz biologije i ekologije.

Amputacija ekstremiteta predstavlja svako operativno odstranjivanje ili odsecanje ekstremiteta ili njegovog distalnog dela pri cemu se preseca kost.
Dezartikulacijom se zove odstranjivanje celog ekstremiteta ili pojedinih delova kod koje linija preseka prolazi kroz sam zglob.
Razlozi koji dovode do amputacije:
-vitalni ili absolutni-kada se spasava zivot
-relativni-kada je ekstremitet iz bilo kog razloga funkcionalno neupotrebljiv pa se pretpostavlja da se amputcijom moze opet uspostaviti odredjena radna sposobnost

Uzroci amputacija:
-vaskularna oboljenja 70%
-trauma 20-25%
-tumori I deformacije 3-10%
-najcesci uzrok amputacija GE kod odraslih je TRAUMA a kod dece KONGENITALNI DEFEKT

Tehnike amputacije
-kruzna (glijotinska)
-amputacija sa reznjevima
-mioplastika
-osteomioplastika
-osteoplastika
-neuroplastika.

Tehnike amputacija
-po Dederich-u
-po Persson-u
-po Bruckner-u
-po syme-u

Nivo amputacije –noga:
-amputacija falangi prstiju-resekcija dela ili vise prstiju
-transmetatarzalna amputacija-resekcija kroz sve metatarzalne kosti
-amputacija po Lisfranc- resekcija kroz metatarzalne zglobove
- amputacija po Chopart-u- resekcija kroz kalkaneokuboidni I talonavikularni zglob. Ostaje talus I kalkaneus I cini se artrodeza radi prevencije nestabilnosti.
-amputacija po Syme-u- amputacija potkolenice neposredno iznad skocnog zgloba uz prekrivanje patrljka kozom sa pete cime se dobija petrljak koji je u stanju da trpi direktno opterecenje.
-transtibijalna amputacija- resekcija kroz tibiju I fibula. Idealna duzina patrljka je spoj proksimalne I srednje trecine potkolenice.
-dezartikulacija zgloba kolena- resekcija kroz zglob kolena.
-transfemoralna amputacija-natkolena amputacija, resekcija kroz femur.
-idealna duzina je 8 (12)cm proksimalno iznad kolena
-dezartikulacija zgloba kuka- resekcija kroz zglob kuka , karlica je intaktna
-hemipelvektomija-resekcija dela ili polovine karlice I celog donjeg ekstremiteta.

Bandaziranje patrljka

Bandaziranjem patrljka postize se formiranje patrljka, kasnije I prevenira edem. Tose postize elasticnim zavojima I gips bandazom.Pripremljen patrljak potkolenice I natkolenice trba da ima konusan oblik, a nadlakta cilindrican oblik. Najcesce se koristi bandaza elastcnim zavojima sirine 10-41 cm * 5 m. U ranom postoperativnom period, radi prevencije edema I smanjenja bola primenjuje se laka(fals) bandaza. Bandaziranje se mora sprovoditi pravilno I propisano. Pritisak mora biti dovoljan, najjaci distalno na patrljku I postepeno se smanjuje ka proksimalnom delu amputacionog patrljka. Bandaza na patrljku u pocetku ostaje 15 min I postepeno se produzava do maksimalno 2 sata.Ponovno postavljanje bandaze moze se ponoviti posle dva sata pause. Nocu se patrljak ne bandazira jer je ugrozena cirkulacija. Moguce su I greske kod bandaze patrljka : suvise jaka ili slaba bandaza, veci pritisak proksimalno,neobuhvatanje celog patrljka,lose pozicioniranje prilikom bandaziranja(pravilno sojeci ili sedeci stav).
Ciljevi bandaze: atrofija mekih tkiva , prevencija I smanjenje venske I limfne staze I edema, prevencija kontraktura, smanjenje fantomskog bola, smanjivanje osetljivosti patrljka.

PROTEZE

Proteze su tehnicka pomagala koja treba da funkcionalnoi estetski nadomeste amputirani ekstremitet ili deo ekstremiteta. Proteze omogucavaju restituciju hoda kod amputacija DE I vracaju mogucnost hvata kao glavne funkcije GE.Propisivanje proteze se vrsi na kraju protetske faze vodeci racuna o uslovima pod kojima ce se proteza koristiti: vrasta I nivo aktivnosti bolesnika,fizikalni status(nivo amputacije, obim pokreta ,kondicija,koordinacija I balans,koriscenje staka,privraemena proteza…), priroda terena po kome se bolesnik krece, posebni zahtevi(posao ,sport, hobi…),cena.Prepisivanje proteze odredjuje tip proteze, vrstu lezista, vrstu kolene jedinice,vrstu stopala,vrstu suspenzije,druge dodatke.

VRSTE MATERIJALA U PROTETICI

Moraju da ispune sledece uslove:
-Da budu kompatibilni sa ljudskim tkivom
-da budu lagani
-da budu relativno lagani
-da budu cvrsti
-da budu izdrzljivi /cvrstina u funkciji vremena/.

MATERIJALI ZA IZRADU PROTEZE:

-drvo-lipa,vrba,topola…
-koza
-metal-celik,aluminijom,titanijum
-smole-akrilati
-plasicne mase-rigidna(degaplast..)
-fleksibilna(polietilen akrilat…)
-karbonska vlakna
-neopren

VRSTE PROTEZA- PO KONSTRUKCIJI

-endoskeletne-modularne je izrade,nosivi deo je metalna cev sa adapterima na koje se spajaju stopalo I koleno, preko koje se navlaci estetska obloga.
-egzoskeletne-konstrukcija kod koje je spoljasnji omotac cvrst I na taj nacin obezbedjuje strukturalni integritet.

VRSTE PROTEZA

-po nivo amputacije- potkolene, natkolene, podlakatne, nadlakatne, za dezartikulaciju odredjenog zgloba.
-po trajanju –privremene I definitivne.
-po funkciji-funkcionalne (mehanicke, moielektricne,hibridne), estetske I proteze za specijalne namene(sport, rad..).