Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Morfoloski sistem srpskog jezika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Morfoloski sistem srpskog jezika (/Thread-morfoloski-sistem-srpskog-jezika)


Morfoloski sistem srpskog jezika - Dzemala - 21-08-2011 07:48 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


МОРФОЛОГИЈА

Морфологија се, као врло опсежна грана лингвистике, бави речима и то:

* облицима речи (у којима се они јављају вршећи своју службу у реченици),
* постанком и саставом речи.

Али ни један од ова два посебна дела морфологије није могуће проучавати нити је речи уопште могуће упознати ако се посматра само њихов облик; без везе са њиховим функцијама и значењима, с којима облици чине недељиво јединство. Тек у јединству ова три недељива елемента речи постају оно што јесу - свакако најобичније, ако не ни најмање ни најпотпуније јединице људскога говора тј. језика.

Назив води порекло од грчких речи morphế - облик и logos - реч, говор, наука. Може се поделити на флективну морфологију, везану за обличке промене у оквиру појединих врста речи као израз граматичких категорија, и творбену (лексичку, деривациону) морфологију, која проучава процесе грађења лексичких јединица.

На следећој страни је дат табеларни преглед морфолошког система српског књижевног језика....